Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Politechniczne obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Politechniczne obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Tradycyjnie 31 lipca, w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, przedstawiciele Uczelni złożyli hołd żołnierzom broniącym stolicy w 1944 r., którzy w rejonie Politechniki ze wsparciem ludności cywilnej, w tym studentów i nauczycieli akademickich, walczyli o godność miasta i jego mieszkańców.

Przedstawiciele Uczelni z prof. dr. hab. inż. Adamem Woźniakiem, Prorektorem ds. Rozwoju, złożyli wieńce i zapalili znicze pod pomnikiem „Golskiego” na terenie Kampusu Głównego PW. Hołd walczącym o godność stolicy powstańcom złożono w asyście pocztu sztandarowego Politechniki Warszawskiej przy udziale kombatantów 3 Batalionu Pancernego AK „Golski” i środowisk żołnierzy reprezentowanych przez Aleksandra Rostockiego, członków Korporacji Akademickiej Sarmatia, Instytutu Pamięci Narodowej oraz rodzin powstańców i członków wspólnoty akademickiej.

Fotogaleria uroczystości

Podczas uroczystości medalem „Pro Patria”, nadawanym przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”, uhonorowano Janusza Diponta ps. „Mały” z 3 Batalionu Pancernego AK „Golski”. Odznaczenie wręczył dowódca 1 Batalionu Czołgów ppłk. Mikołaj Samarcew z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, który w imieniu Batalionu wyraził dumę z przejęcia w 2020 r. tradycji 3 Batalionu Pancernego AK „Golski”.

W dalszej części obchody przeniosły się na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, który reprezentował dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni, Prodziekan ds. Studiów. Symboliczne wiązanki i znicze zostały umieszczone w miejscach pamięci Wydziału - na dziedzińcu oraz w gmachu przy ul. Koszykowej, w którym w czasie Powstania Warszawskiego mieściło się dowództwo 3 Batalionu Pancernego AK „Golski”. Tam też uczestnicy uroczystości mogli wpisać się do księgi pamiątkowej. 

Znicze zapłonęły również w Dużej Auli Gmachu Głównego pod tablicami wyrażającymi pamięć o poległych oraz przy ulicy Lwowskiej 7, gdzie w 1949 r. zamordowano Jana Rodowicza „Anodę” - wzorowego studenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, uczestnika Powstania Warszawskiego w randze porucznika Armii Krajowej Batalionu „Zośka”.

Zaplanowane na ostatni dzień lipca obchody zakończyła Msza Święta w Kościele Najświętszego Zbawiciela, a 1 sierpnia hołd poległym i zmarłym w powstaniu żołnierzom oddano podczas uroczystości centralnych.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI