Otwarcie wystawy szkiców i rysunków przebudowy Katedry Płockiej

30 stycznia 2019 r. w Gmachu Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbyło się otwarcie wystawy pt. „Projekt przebudowy Katedry Płockiej wg Stefana Szyllera”, połączone z wykładem ks. kan. Stefana Cegłowskiego, proboszcza parafii pw. św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej w Płocku.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku w 2017 r. świętowała jubileusz 50-lecia. Z tej okazji przekazała Bazylice Katedralnej zdigitalizowane szkice projektów architektonicznych, wykonanych przez znakomitego architekta i konserwatora zabytków Stefana Szyllera (1857-1933). Dotyczą one przebudowy Katedry w latach 1900-1903 i stanowią bezcenny przykład warsztatu architekta. Większość dokumentacji spłonęła podczas Powstania Warszawskiego, ale nawet ocalała część stanowi imponujący obraz warsztatu pracy architekta, prezentując różne koncepcje, z których tylko niektóre zostały wybrane do realizacji.

Podczas otwarcia wystawy ksiądz kan. Stefan Cegłowski, z wykształcenia historyk sztuki, wygłosił wykład dotyczący rekonstrukcji Bazyliki Katedralnej, mocno zdewastowanej w końcu XIX w. Architektem przebudowy był Stefan Szyller, który w tym samym czasie projektował i budował m.in. Gmach Główny Politechniki Warszawskiej oraz wieżę jasnogórską. Wykład ilustrowany był obrazami przedstawiającymi rysunki poszczególnych elementów i etapów odbudowy Bazyliki Katedralnej. Dzięki zaangażowaniu ks. Stefana Cegłowskiego w ostatnich latach zrealizowano wiele zadań remontowych i rewitalizacyjnych, przywracających blask płockiej Katedrze.

Wystawę w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku (ul. Łukasiewicza 17, I piętro) można oglądać do końca lutego br.

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku