Nikon's Small World Photomicrography Competition

Grafika przedstawiająca fragment fotografii konkursowej

Konkurs to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie mikrofotografii optycznej/ fot. dr inż. Marek Sutkowski

Dr inż. Marek Sutkowski z Wydziały Elektroniki i Technik Informacyjnych PW został jednym z laureatów konkursu mikrofotografii optycznej Nikon's Small World Photomicrography Competition.

Pierwsza edycja Nikon's Small World Photomicrography Competition odbyła się w 1975 roku i od tamtej pory konkurs jest organizowany co roku. Stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie mikrofotografii optycznej. W konkursie dopuszcza się obrazy mikroświata rejestrowane przy pomocy metod optycznych. Prace przyjmowane są w dwóch kategoriach, mikrofotografie statyczne i sekwencje filmowe. Praca Portrait of a man in uniform. (after B. J. Dorys) zajęła 9 miejsce wśród prac nadesłanych z całego świata.

Przedstawia widok zaburzonej struktury warstwy ciekłego kryształu typu smektycznego (Felix 015). Obraz nawiązuje do prac sławnego polskiego fotografika Benedykta Jerzego Dorysa, który był bardzo ważną postacią w historii polskiej fotografiki czasu międzywojnia i okresu powojennego. Tytuł jest uhonorowaniem działalności Dorysa w zakresie fotografii portretowej. Praca jest wynikiem zainteresowania Marka Sutkowskiego wykorzystaniem materiałów ciekłokrystalicznych w zastosowaniach optycznych, a konkretnie do optycznego zapisu informacji. Dziedziną tą zajmuje się od końca lat 90. XX wieku w ramach działalności na Politechnice Warszawskiej i współpracy z Wojskową Akademią Techniczną.

Zdjęcie pracy konkursowej

Portrait of a man in uniform. (after B. J. Dorys)/fot. dr inż. Marek Sutkowski

"

Jakkolwiek w zastosowaniach technicznych dążymy do jak najbardziej jednorodnej i uporządkowanej struktury, to z punktu widzenia artystycznego jest całkiem odwrotnie, najciekawsze obrazy tworzą się w przetwornikach zanieczyszczonych, mających niepożądane wtrącenia, domieszki, a nawet wadliwie wykonanych. Dzięki zastosowaniu światła spolaryzowanego, nierzadko także z dwójłomnych modyfikatorów wiązki i mikroskopu optycznego można zobaczyć niezwykły, nieznany świat struktur ciekłokrystalicznych - wyjaśnia autor.

"

Ciekłe kryształy to materiały charakteryzujące się jednocześnie własnościami znamiennymi dla kryształów i cieczy. Molekuły warstwy ciekłokrystalicznej tworzą wysoce uporządkowaną strukturę (jak w kryształach) ale jednocześnie pozwalają na przemieszczenia molekuł (jak w cieczach). Te własności są szeroko wykorzystywane we współczesnej technice, ciekłe kryształy na co dzień spotykamy we wszelkiego rodzaju wyświetlaczach i ekranach w aparatach fotograficznych (tradycyjnych i cyfrowych), telewizorach, zegarkach, kalkulatorach, tabletach, telefonach itp.

Prace konkursowe można oglądać TUTAJ>>

Strona internetowa dr. inż. Marka Sutkowskiego sut.cba.pl/krysztaly-i-ciekle-krysztaly