„Misa a Buenos Aires - Misatango” wybrzmiała w Płocku

Msza argentyńska w wykonaniu Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej The Engineers Band uświetniła uroczystości 100-lecia Odnowienia Tradycji PW obchodzone w płockiej Filii Uczelni.

W dniu 18 października 2015 r. w Bazylice Katedralnej w Płocku sekcja smyczkowa Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej The Engineers Band wraz z chórem mieszanym Tibi Domine pod batutą maestro Dariusza Łapińskiego wykonała dzieło argentyńskiego kompozytora Martina Palmeriego „Misa a Buenos Aires - Misatango”. Utwór, który składa się z 6 części typowych dla formy mszy: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei, już od pierwszych taktów porywa niespokojnym, przejmującym i typowo argentyńskim charakterem. Tym samym łączy w sobie sakralny spokój z temperamentem tanga Buenos Aires. 

Płocki koncert „Misa a Buenos Aires - Misatango”

„Misa a Buenos Aires - Misatango” została zaprezentowana w ramach 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej, której integralną częścią od prawie 50 lat jest Filia w Płocku. Wydarzenie wpisało się również w obchody 50-lecia Parafii Katedralnej, o czym wspominał podczas koncertu Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. Janusz Zieliński.

W koncercie uczestniczyli: Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, Biskup Płocki Piotr Libera, Proboszcz Bazyliki Katedralnej ks. kan. Stefan Cegłowski, przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych i biznesu oraz mieszkańcy Płocka. Wydarzenie uświetniło przekazanie Biskupowi Płockiemu okolicznościowego Złotego Medalu 100-lecia Odnowienia Tradycji PW. Medal wręczył Rektor Politechniki Warszawskiej.

Przypadające w 2015 roku 100-lecie związane jest z rocznicą przywrócenia na Politechnice Warszawskiej nauczania w języku polskim. Rok ten został ogłoszony w Politechnice Warszawskiej jako rok jubileuszowy, podczas którego przypominane są tradycje, dorobek oraz wkład Politechniki Warszawskiej w naukę i kształcenie kadr technicznych w Polsce.

Źródło: PW Filia w Płocku