Minęło 5 lat Biuletynu Politechniki Warszawskiej

Jesienią 2013 roku dokonano pierwszych odsłon elektronicznego Biuletynu Politechniki Warszawskiej, który towarzyszy nam na co dzień już od pięciu lat. Tematy - jak codzienne życie uczelni - to kalejdoskop wydarzeń w pigułce i soczewce obiektywu. Jak to było?

Biuletyn Politechniki Warszawskiej wydawany na internetowych łamach Uczelni przez Biuro Rektora PW, odpowiadając na potrzeby cyfrowej rzeczywistości stał się następcą drukowanego Miesięcznika Politechniki Warszawskiej. Jednakże zupełnie inna formuła redakcyjna tego elektronicznego medium nie pozwala na porównywanie.

Dr Agnieszka Kamińska, Kierownik Biura Rektora PW/fot. BPW

W odróżnieniu od swojego poprzednika, właśnie ze względu na odmienną formę, Biuletyn PW może dużo szybciej reagować na zmiany jakie zachodzą w otoczeniu społeczności Politechniki Warszawskiej. Informuje zatem na bieżąco o wydarzeniach jako newsletter i jednocześnie umożliwia przekazywanie tego, co również chcielibyśmy pokazać naszym znajomym, będąc częścią stron internetowych uczelni. Dzielenie się najnowszymi informacjami na temat życia Uczelni, również za pośrednictwem telefonu komórkowego stało się w ten sposób dużo łatwiejsze, zaś wartość siły przekazywanych informacji na temat życia społecznego uczelni znaczenie wzrosła.

Andrzej Zajkowski, Dyrektor Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej/fot. BPW

Wśród pierwszych artykułów, jakie ukazały się na stronie Biuletynu PW znajduje się m.in. ten o Jadwidze i Tadeuszu Wiśniewskich - wieloletnich pracownikach Politechniki Warszawskich, którzy podzielili swoją historią, obejmującą m.in. czasy okupacji i tajne komplety. Zainteresowanych tych wątkiem odsyłamy do artykułu pt. „Nasza Politechnika”. Niedługo później ukazał się wywiad z prof. Mirosławem Naderem o obchodach Roku Jana Czochralskiego zatytułowany „Uczelnia uregulowała swoje zobowiązania historyczne”, czy też z Tadeuszem Popończykiem prezentujący sylwetkę komendanta pocztu sztandarowego PW i współtwórcy Solidarności na naszej Uczelni.

Prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich/fot. BPW

Przez kolejne lata Biuletyn PW  powiększał się o nowe kategorie tematyczne, wśród których znajdują się obecnie m.in. Wydarzenia; Nauka i Dydaktyka; Modernizacja Uczelni; Studenci, Doktoranci i Absolwenci; Odpowiedzialna Uczelnia; Konferencje i Sympozja; Sport; Współpraca Uczelni; Konkursy; Kultura i Tradycja, czy Kalendarium nadchodzących wydarzeń.

Goście jubileuszowego spotkania Biuletynu PW

Biuletyn Politechniki Warszawskiej to nie tylko zwykły informator. Staramy się pokazywać, jak ważną rolę dla realizacji zadań Uczelni pełnią ludzie budujący jej codzienną rzeczywistość. W imieniu własnym oraz Sekcji ds. Komunikacji Społecznej i Mediów Biura Rektora dziękuję wszystkim naszym korespondentom i innym współpracownikom za okazane wsparcie i otwartość.

Bądźcie z nami!
Czekamy na Wasze wydarzenia, historie i opowieści.

dr Agnieszka Kamińska
Kierownik Biura Rektora PW