MASOVIA świętuje 40-lecie działalności

Rok 2017 jest rokiem jubileuszowym dla Zespołu Tańca Ludowego MASOVIA. 17 listopada br. w Teatrze Dramatycznym w Płocku odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 40-lecia działalności.

Jubileusz stanowił okazję do wspomnień, prezentacji dorobku artystycznego Zespołu, gratulacji i podziękowań za nieoceniony wkład w upowszechnianie tradycji i kultury ludowej. Zespół zaprezentował Poloneza, Mazura, Tańce: Rzeszowskie, Lubelskie, Spiskie, Beskidu Śląskiego, Krakowiaka oraz przyśpiewki ludowe.

MASOVIA została wyróżniona przez Prezydenta Miasta Płocka medalem „Laude Probus” (zasługujący na pochwałę). Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował Zespół Medalem „Pro Masovia” za całokształt działalności kulturalnej oraz za wkład w kulturalny rozwój Mazowsza. Dyplomy od Marszałka za szczególne zasługi w pracy na rzecz Zespołu otrzymali:

  •  Maria Ingwer-Żabowska - pierwsza kierownik,
  •  Jadwiga Karpińska - przez kilkadziesiąt lat garderobiana,
  •  Tadeusz Ingwer - pierwszy instruktor tańca,
  •  Grzegorz Goleniewski - wieloletni kierownik kapeli oraz twórca wielu aranżacji muzycznych,
  •  Marcin Kalinowski - obecny kierownik kapeli,
  •  Dawid Cytacki - obecny instruktor tańca,
  •  Małgorzata Grabowska-Panek - obecna kierownik ZTL MASOVIA.

Studencki Zespół Pieśni i Tańca Filii PW w Płocku (taka była nazwa Zespołu przez pierwsze pięć lat) powstał w lutym 1977 roku. Założycielką Zespołu była mgr Maria Ingwer-Żabowska. Już po roku pracy Zespół zdobył główny laur II Płockich Amatorskich Zespołów Artystycznych - Puchar Prezydenta Miasta Płocka. Pierwsze zagraniczne tournee Zespół odbył w niecałe dwa lata od zainicjowania swojej pracy. W ciągu swego istnienia dał ponad tysiąc koncertów na scenach krajowych i zagranicznych, biorąc udział w imprezach o zasięgu ogólnopolskim, jak również w festiwalach międzynarodowych, promował Politechnikę Warszawską i miasto Płock oraz województwo mazowieckie w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Ideą towarzyszącą twórcom Zespołu było przede wszystkim kultywowanie tradycji rodzimego folkloru oraz rozśpiewanie i roztańczenie młodzieży akademickiej, w oparciu o bogactwo narodowej kultury ludowej. MASOVIA aż do dnia dzisiejszego pozostaje wierna tradycji i celom, jakie zostały wyznaczone na początkowym etapie jej istnienia. W swojej 40-letniej działalności skład osobowy Zespołu zmieniał się wielokrotnie, jednakże jego trzon zawsze stanowili studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej, zaś w okresie późniejszym także młodzież szkół średnich i studenci innych płockich uczelni wyższych.

Źródło: PW Filia w Płocku