Laureaci Złotej Księgi Politechniki Warszawskiej 2018

W ramach obchodów Święta Politechniki Warszawskiej, 15 listopada 2018 roku, podczas uroczystej gali wręczono dyplomy Złotej Księgi absolwentom Politechniki Warszawskiej.

Dyplomy i Statuetki Złotej Księgi wręczane są raz w roku absolwentom Politechniki Warszawskiej za wybitne osiągnięcia zawodowe i społeczne. Księga ustanowiona została Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej. Pierwszy wpis odbył się w 2009 roku podczas obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej.

Tegorocznymi laureatami Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej zostali:

  • Mgr inż. Jan Bogdan Gawęcki, kapitan żeglugi powietrznej, pilot doświadczalny I klasy,absolwent Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa oraz Wydziału Mechaniki Precyzyjnej PW w specjalności Automatyka Mechaniczna. Od 1952 roku był pilotem szybowcowym w Aeroklubie Poznańskim i Aeroklubie Warszawskim. Jest zdobywcą odznak szybowcowych: srebrnej, złotej i złotej z trzema diamentami. W czasie pracy w charakterze pilota doświadczalnego oblatywał kilkadziesiąt typów szybowców i motoszybowców. Pracował m.in. w PLL Lot w charakterze pilota liniowego na samolotach TU-134 oraz Boeing 767. W roku 1981 został nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi za zapobieżenie  katastrofie po zderzeniu samolotu Tu-134 z ptakami po starcie w Stambule. Działał w stowarzyszeniu pilotów komunikacyjnych POLALPA oraz IFALPA i był wiceprzewodniczącym europejskim IFALPY. Był międzynarodowym sędzią FAI akrobacji lotniczej oraz rzeczoznawcą w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Członek Klubu Pilotów Doświadczalnych.
  • Doktor nauk technicznych Maciej Lasek, absolwent Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W 1986 roku zdobył Srebrną Odznakę Szybowcową i uzyskał licencję pilota samolotowego turystycznego, w roku 1989 uzyskał uprawnienia instruktora szybowcowego II klasy, a następnie w roku 1999  uprawnienia szybowcowego pilota doświadczalnego II klasy. W 2002 roku, uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Wojskowej Akademii Technicznej. W roku 2002 rozpoczął pracę w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Prowadził badania 150 wypadków i incydentów lotniczych i wnioski z tych badań niewątpliwie ponoszą na wyższy poziom bezpieczeństwo lotów. Od 2011 roku zatrudniony jest na stałe jako adiunkt na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi wykłady z zakresu badania wypadków lotniczych oraz mechaniki lotu. Jest autorem bądź współautorem 60 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych wydawnictwach.
  • Mgr inż. Zbigniew Nowosielski, absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej.  Od 1981 roku jest współwłaścicielem i dyrektorem technicznym Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Toyota w Warszawie Radości. Współpracował z trzema wydziałami Politechniki Warszawskiej (SiMR, Elektrycznym i Transportu). W roku 2014 Zbigniew Nowosielski otrzymał Medal za Zasługi dla Wydziału SiMR. Jest założycielem Biura Rekonstrukcyjno-Technologicznego Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej. Harcmistrz Zbigniew Nowosielski za zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego został odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP. Odznaczony m.in. Krzyżem Zasługi dla ZKRP i BWP, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalami: „Pro Memoria”, „Pro Patria”, Złotym Krzyżem Zasługi RP w 2015 roku.
  • Prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Od ukończenia studiów jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym PW. Wszystkie szczeble karier akademickiej przeszedł pracując na Politechnice Warszawskiej w Filii w Płocku i zdobywając kolejne tytuły naukowe: 1983 rok - stopień doktora nauk technicznych, 1993 rok - stopień naukowy doktora habilitowanego, 2001 rok - tytuł profesora, 2005 rok - tytuł profesora zwyczajnego na Politechnice Warszawskiej. Był prodziekanem Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w kadencji 1996-1999 oraz dziekanem Wydziału i prorektorem Politechnik Warszawskiej ds. Filii w Płocku w latach 1999-2005 oraz 2012-2016. Został wybrany dziekanem i prorektorem na kadencję 2016-2020. Od 1999 roku jest nieprzerwanie członkiem Senatu. W ramach prowadzonych badań naukowych współpracuje z jednostkami zagranicznymi i krajowymi, a zwłaszcza ze środowiskiem przemysłu.  Odznaczony Medalem im. I. Łukasiewicza za osiągnięcia badawczo-wdrożeniowe dla przemysłu petrochemicznego, Honorowym Złotym Medalem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. T. Sendzimira, Krzyżem Oficerskim Merite de L’Invention od Króla Belgii za osiągnięcia wynalazcze i wdrożeniowe, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski za osiągnięcia na rzecz nauki, wynalazczości i innowacyjności.        

O oprawę artystyczną gali wręczania dyplomów Złotej Księgi zadbał Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

Fotogaleria z gali Złotej Księgi Politechniki Warszawskiej 2018

Źródło: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej