Korporacja Akademicka Sarmatia strażnikiem tradycji 3 Batalionu Pancernego AK „Golski”

Korporacja Akademicka Sarmatia działa nieprzerwanie od ponad stu lat. Stojąc na straży ponadczasowych wartości i pamięci o czasach minionych właśnie przekazała sztandar  3. Batalionu Pancernego AK „Golski”.

9 maja 2015 r. w Resursie Obywatelskiej przy Krakowskim Przedmieściu odbył się komersz* z okazji 107. rocznicy powstania Korporacji Akademickiej Sarmatia. Stowarzyszenie, którego data powstania sięga roku 1908, siedem lat później (w 1915 r.) zostało przeniesione do Warszawy. Tym samym stało się pierwszą organizacją studencką zarejestrowaną w Politechnice Warszawskiej. Od tamtej pory Sarmatia wychowała liczne grono wybitnych naukowców, przedsiębiorców i uczestników życia społecznego zarówno w kraju, jak i na emigracji.

Majowy komersz miał bezprecedensowy w historii ruchu korporacyjnego charakter. W części oficjalnej odbyła się bowiem uroczystość przekazania Korporacji Sarmatia sztandaru oraz tradycji wojskowych 3. Batalionu Pancernego AK „Golski”, co stanowi wyraz uznania i wdzięczności za dotychczasową współpracę Korporacji ze środowiskiem weteranów.

Pamiątkowe zdjęcie z okazji 107. rocznicy powstania Korporacji Akademickiej Sarmatia/fot. Jacek Persa

Honorowymi gośćmi obchodów byli m.in.: prof. Zbigniew Kledyński, Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Warszawskiej oraz żołnierze 3. Batalionu Pancernego AK „Golski” - oddziału, który podczas powstania warszawskiego walczył m.in. na terenie Politechniki Warszawskiej.

Warto w tym miejscu podkreślić, że od ponad 5 lat członkowie Korporacji Sarmatia stają w poczcie sztandarowym Batalionu „Golski” i opiekują się miejscami pamięci walk batalionu. W 2010 r. zorganizowali także plenerową prezentację niepublikowanych zdjęć z powstania warszawskiego wykonanych w rejonie Politechniki. Wystawa eksponowana była na parkanie naszej Uczelni, a nad towarzyszącą jej konferencją naukową honorowy patronat objął Rektor Politechniki Warszawskiej.

Akt Przekazania Sztandaru/fot. Jacek Persa

Intencją weteranów i korporantów jest zdeponowanie sztandaru batalionu w Muzeum Politechniki Warszawskiej i wystawienie go w ekspozycji stałej muzeum wraz z informacją na temat powstańczych walk na terenie Uczelni.

Więcej o Korporacji Akademickiej Sarmatia TUTAJ

* Komers, także komersz (niem. kommers, łac. commercium) - w przeszłości tradycyjne spotkanie korporacji studenckich urządzane dawniej na uczelniach w Europie Środkowej i Wschodniej, głównie w krajach niemieckojęzycznych lub powiązanych z tym kręgiem kulturowym. Jego charakterystyczną cechą była skrupulatnie przestrzegana obrzędowość, hierarchia członków korporacji, stroje korporacyjne, ustawienie stołów w kształcie litery U lub W (źródło: Wikipedia).

Powiązany artykuł:
Politechnika uczciła pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego

Opracowano na podstawie materiałów Korporacji Akademickiej Sarmatia