Konstruktorzy broni strzeleckiej w Muzeum PW

Wystawa pt. „Wybitni Konstruktorzy Broni Strzeleckiej Politechniki Warszawskiej” prezentuje dorobek trzech konstruktorów, którzy w latach powojennych byli pracownikami naukowo-dydaktycznymi Politechniki Warszawskiej.

Wernisaż wystawy odbył się 5 października br. w Muzeum PW. Ekspozycję przypominającą sylwetki i dorobek trzech wybitnych konstruktorów broni strzeleckiej: prof. Piotra Wilniewczyca, doc. Bolesława Jurka, doc. Józefa Maroszka, otworzył dr Andrzej Ulmer, Kierownik Muzeum PW. Słowo do zebranych wygłosili m.in. prof. Jacek Czajewski z Rady Muzeum oraz Janusz Kostro, któremu zawdzięczamy powstanie wystawy.

Konstruktorzy Broni Strzeleckiej Politechniki Warszawskiej

Piotr Wilniewczyc (1887-1985) ukończył Michajłowską Szkołę Artylerii w Petersburgu. Wykładowca w Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu, kierownik Służby Balistycznej w Dyrekcji Państwowych Wytwórni Uzbrojenia. Wspólnie z inż. Janem Skrzypińskim opracowali w 1931 r. pistolet samopowtarzalny kaliber 9 mm Vis, produkowany seryjnie od 1936 r. oraz pistolet maszynowy Mors. Po wojnie był wykładowcą Politechniki Łódzkiej i Politechniki Warszawskiej, w której pełnił funkcję kierownika Zakładu Konstrukcji Urządzeń Mechanicznych. Wraz z innymi pracownikami Wydziału Sprzętu Mechanicznego zaprojektował konstrukcję pistoletu Wir (nie wszedł do produkcji) oraz pistoletu maszynowego RAK, który był produkowany seryjnie.

Pistolet maszynowy Mors wz.39 kal. 9 mm ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego/fot. BPW

Bolesław Jurek (1904-1971) studiował w Wyższej Szkole Technicznej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. Pracę rozpoczął w Fabryce Karabinów w Warszawie w 1928 r. jako konstruktor. Od 1935 r. pełnił funkcję kierownika Działu Broni Małokalibrowej w Biurze Studiów fabryki. Do wybuchu wojny powstały jego najważniejsze konstrukcje: karabin maszynowy pilota wz. 33 i najcięższe karabiny maszynowe, modele „A” i „B”. Po wojnie został pracownikiem dydaktycznym PW. Pełnił funkcję kierownika Katedry Części Maszyn na Wydziale MRiP. W połowie lat 50. zaprojektował pistolet maszynowy AJ-56 i karabinek samoczynny SJ-57.

Fotogaleria z wernisażu wystawy

Józef Maroszek (1904-1985) w latach 1923-1932 studiował na Wydziale Mechanicznym - Sekcja Uzbrojenia PW. W 1932 r. podjął pracę w Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce jako konstruktor. Do września 1939 r. powstały jego najważniejsze konstrukcje: karabin przeciwpancerny wz.35 znany pod nazwą Ur-2 i karabin samopowtarzalny 38M. Po wojnie został zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Części Maszyn. Od 1956 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Części Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PW.

Trzy z prezentowanych na wystawie eksponatów: pistolet maszynowy Mors, karabin samopowtarzalny Maroszka 38 M oraz karabin przeciwpancerny Maroszka wz.35 (Ur-2) stanowią unikalne w skali światowej i zachowane do tej pory, oryginalne modele tej broni.

Wystawa będzie czynna do 30 listopada 2015 r.

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów: Muzeum Wojska Polskiego, Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centralnego Archiwum Wojskowego, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Wydziału Inżynierii Produkcji PW, Muzeum Politechniki Warszawskiej, prof. Józefa Maroszka, prof. Mirosława Nadera, dr. inż. Zbigniewa Nity, dr. Zbigniewa Tucholskiego, Ryszarda Pędzisza, Janusza Kostro.