Kazimierz Bartel (1882-1941). Uczony w świecie polityki

W dniu 10 marca 2016 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki, w ramach tzw. Przystanku Historia, odbyła się promocja książki naukowej autorstwa dr. Sławomira Kalbarczyka pt. „Kazimierz Bartel (1882–1941). Uczony w świecie polityki".

Jest to pierwsza biografia profesora Kazimierza Bartla - matematyka, rektora Politechniki Lwowskiej, polityka okresu 20-lecia międzywojennego, jednego z najbliższych współpracowników Marszałka Józefa Piłsudzkiego. W 1922 r. Kazimierz Bartel został wybrany do Sejmu, funkcję posła sprawował do 1929 r. Po zamachu majowym Józefa Piłsudzkiego, przyjął stanowisko premiera, które sprawował pięciokrotnie do roku 1930. W pierwszym rządzie Marszałka Józefa Piłsudzkiego objął stanowisko wicepremiera i ministra wyznań i oświecenia publicznego. W drugiej połowie lat 30. powrócił do pracy w Politechnice Lwowskiej. Życie tego wybitnego człowieka, nie tylko znaczącego polityka, lecz również znakomitego uczonego zajmującego się zarówno matematyką, ze szczególnym uwzględnieniem geometrii wykreślnej, jak i teorią barw - przerwała wojna. Po zajęciu Lwowa przez Niemców 30 czerwca 1941 r. został aresztowany przez Gestapo, a po odmowie współpracy na osobisty rozkaz Himmlera 26 lipca 1941 r. rozstrzelany. Miejsce pochówku do dziś jest nieznane.

W spotkaniu, w imieniu Cecylii Bartel, mieszkającej w Krakowie córki prof. Kazimierza Bartla, udział wzięli: prof. Politechniki Warszawskiej Janusz Zawiła-Niedźwiecki przewodniczący Rady Fundacji im. Prof. Kazimierza Bartla www.kbartel.org oraz Paweł Zechenter krakowski grafik i fotograf.

Wydarzenie zostało poprowadzone przez red. Jana Rumana, a o książce rozmawiali: prof. Wojciech Morawski – kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej, dr Andrzej Zawistowski - dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN oraz dr Sławomir Kalbarczyk - autor wydania.

JZN