Jubileusz 90-lecia Zakładu Odlewnictwa w Politechnice Warszawskiej

W dniu 19 grudnia 2017 roku Wydział Inżynierii Produkcji PW zorganizował seminarium z okazji 90-tej rocznicy działalności dydaktyczno-naukowej Zakładu Odlewnictwa w Politechnice Warszawskiej.

Zakładem przez długie lata kierowali wybitni inżynierowie o szerokich zainteresowaniach zarówno technicznych, jak i humanistycznych, m.in. prof. Kazimierz Gierdziejewski, prof. Michał Skarbiński, prof. Paweł Murza-Mucha oraz prof. Marcin Perzyk. Dzięki nim powstało wiele naukowych rozwiązań, jak również opracowania i podręczniki dla kolejnych pokoleń studentów. Potrafili oni ukształtować profil Zakładu, który przetrwał dziesięciolecia.

Dziś, pomimo niewielkiego udziału przemysłu odlewniczego w województwie mazowieckim, Zespół Odlewników na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej wciąż prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, podkreślając siłę jednego z najważniejszych sektorów polskiego przemysłu.

W 2017 roku Zakład Odlewnictwa obchodzi 90-lecie istnienia w Politechnice Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

W uroczystości, którą poprowadził prof. Dawid Myszka - nowy Kierownik Zespołu Odlewników w Zakładzie Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, Prodziekan Wydziału - wzięli udział przedstawiciele branży z całego kraju, w tym reprezentanci uczelni m.in.: Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Łódzkiej, Instytutu Odlewnictwa oraz liczne grono przedstawicieli zakładów przemysłowych. Referaty przedstawili: prof. Marcin Perzyk; prof. Dawid Myszka, dr inż. Andrzej Kochański oraz mgr inż. Sławomir Pataj, Prezes Zarządu firmy Prodlew, Prezes oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Odlewników Polskich.

.

Tadeusz Franaszek, Prezes Stowarzyszenia Odlewników Polskich i prof. Dawid Myszka, Kierownik Zespołu Odlewnictwa w PW, Prodziekan WIP PW/fot. Biuletyn PW

Wśród wystąpień okolicznościowych usłyszeliśmy m.in. przemówienia prof. Józefa Szczepana Suchego (AGH) oraz mgr. inż. Tadeusza Franaszka, Prezesa Stowarzyszenia Odlewników Polskich.

Zdjęcia: Biuletyn PW