Jubileusz 65-lecia Studium Języków Obcych w Politechnice Warszawskiej

- Nauczyciele to taka grupa zawodowa, która całe życie nie tylko uczy innych, ale przede wszystkim uczy i doskonali się sama - podkreślała Lucyna Skwarko, Kierownik Studium Języków Obcych PW, na obchodach Jubileuszu 65-lecia.

Władze Uczelni reprezentowali prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów oraz prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich. Prof. Krzysztof Lewenstein zwrócił uwagę na to, że SJO wciąż się rozwija. W uroczystości wzięli udział Dziekani i Prodziekani z wielu wydziałów oraz kierownicy jednostek PW. Jubileusz był także wspaniałą okazją do spotkania z emerytowanymi pracownikami SJO.

- Nauka języka obcego to nie tylko dialogi, ale chyba w dzisiejszych czasach przede wszystkim szerzenie idei wielokulturowości, wzajemnej tolerancji i poszanowania. To my nauczyciele wkładamy w swoją pracę wiele serca, troski o studentów, niejednokrotnie jesteśmy konfrontowani z problemami naszych studentów, potrafimy też na bieżąco reagować na zmieniającą się rzeczywistość - mówiła Lucyna Skwarko, Kierownik SJO.

Prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów podczas obchodów Jubileuszu 65-lecia SJO/fot. Biuletyn PW

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele zaprzyjaźnionych wydawnictw i instytucji (Macmillan, Oxford University Press, Pearson, Polanglo, British Council, Nowa Era, Goethe Institut, PASE,  Edu-Książka), z którymi SJO współpracuje od lat.

Dr Joanna Heidtman wygłosiła wykład pt. "Uczyć się, oduczać i uczyć na nowo"/fot. Biuletyn PW

W trakcie uroczystości zebrani wysłuchali wykładu dr Joanny Heidtman pt. Uczyć się, oduczać i uczyć na nowo. Prelegentka opowiadała o tym, jak na przestrzeni lat zmieniało się podejście do nauki i nauczania. Kiedyś dzieci uczyły się od nas, dziś to my uczymy się do dzieci. Ważnym punktem wystąpienia był też fragment mówiący o tym, że dziś żeby stać w miejscu, trzeba biec. Żeby być krok dalej niż inni, trzeba by już naprawdę szybko pędzić.

- Nauczyciele to taka grupa zawodowa, która całe życie nie tylko uczy innych, ale przede wszystkim uczy i doskonali się sama. Jestem przekonana, iż Studium Języków Obcych jak zwykle sprawnie wejdzie w nurt stosowania innowacyjnych form kształcenia - zadeklarowała Lucyna Skwarko.

Kadr z obchodów Jubileuszu 65-lecia SJO PW w dn. 8 grudnia 2017 r./fot. Biuletyn PW

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie towarzyskie w budynku Stołówki Centralnej.

Źródło: SJO PW