„Czas Przeszły 1985-1989” - wystawa w Gmachu Głównym PW

Wystawa akwareli i rysunku dr. inż. arch. Adama Suflińskiego pt. „Czas Przeszły 1985-1989” to niezwykły zapis architektury, przyrody, miast i miejscowości Syrii i Iraku. Wernisaż wystawy odbył się 21 grudnia 2016 r., po zakończeniu ostatniego w tym roku posiedzenia Senatu PW.

Jak zaznacza autor, wystawa stanowi zbiór rysunków sporządzanych pospiesznie, ukradkiem w czasie wycieczek i spacerów. - Obrazy miały też służyć jako pomoc w pracy projektowej architekta, która była zasadniczym celem prawie czteroletniego pobytu w Syrii i Iraku - dodaje dr inż. arch. Adam Sufliński.

Obrazy z wystawy "Czas Przeszły"

Artysta jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Po skończeniu studiów, pozostał na Uczelni podejmując pracę w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, gdzie sprawował także funkcję kierownika. W czasie licznych podróży plenerowych, a także wyjazdów zawodowych stworzył cykle studiów rysunkowych i malarskich przyrody oraz krajobrazu kulturowego. Rysunki Adama Suflińskiego stanowią syntezę formy architektonicznej oraz elementów otaczających budowle. W 2000 r. dr inż. arch. A. Sufliński otrzymał prestiżowe międzynarodowe wyróżnienie „Premio Internazionale Comune di Roma Beato Angelico”, za cykl rysunków „Impresje Rzymskie”.

Obrazy można oglądać w sali 123 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcia: Biuletyn PW