Aleja pamięci 2014/2015. Wspomnienie o zmarłych pracownikach PW

Non omnis moriar. Nie wszystek umrę. Pamiętamy i wspominamy tych pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy odeszli od nas na przestrzeni lat 2014/2015.

CHRABCZŃSKI GRZEGORZ (1930-2015)
Prof. dr hab. inż. Wydz. Inżynierii Lądowej PW. Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej w latach 1981-1996. Kierownik Studiów Doktoranckich, zastępca dyrektora Instytutu Technologii i Organizacji Produkcji Budowlanej. Specjalista w zakresie technologii i organizacji produkcji prefabrykatów, technologii betonu oraz budowlanych procesów inwestycyjnych. Członek honorowy Sekcji Inżynierii Doradców i Rzeczoznawców, członek honorowy Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 333-I-1

CIESZYŃSKI KAZIMIERZ (1930-2015)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Lądowej PW. Dyrektor Instytutu Technologii i Organizacji Produkcji Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej PW w latach 1975-1996, Kierownik Zakładu Technologii i Organizacji Produkcji Prefabrykatów w latach 1981-1993, Specjalista w zakresie prefabrykacji technik sprężania i organizacji przedsięwzięć budowlanych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 133-II-29.

DĄBROWSKI KAZIMIERZ (1919-2014)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Lądowej PW. Prodziekan Wydziału Inżynierii Budowlanej w latach 1969-1971. Specjalista z zakresu budownictwa lądowego i konstrukcji budowlanych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim 12E-II-4.

GRZYWA EDWARD (1933-2014)
Prof. dr inż. Wydziału Chemicznego PW. Specjalista z zakresu chemii i technologii polimerów. Od 1974 r. profesor Politechniki Warszawskiej. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi. Pochowany na Cmentarzu w Wilanowie. 

JAKUBCZAK HIERONIM (1948-2015)
Prof. dr hab. inż. Wydz. Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Prodziekan Wydziału ds. dydaktycznych w latach 2005-2012, zastępca dyrektora Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich w latach 2000-2005. Przewodniczący Komisji Programowej RW. Wybitny specjalista w zakresie trwałości zmęczeniowej i kruchego pękania konstrukcji nośnych maszyn roboczych. Członek Komitetu Budowy Maszyn PAN. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Pochowany na Cmentarzu w Magnuszewie.

JAŚKIEWICZ LUDWIK ZBIGNIEW (1921-2015)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Twórca szkoły projektowania zespołów układu napędowego samochodów. Dyrektor Instytutu Pojazdów Wydziału SiMR w latach 1988-1991. Kierownik Zakładu Samochodów w latach 1970-1992. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej. Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim 61E-II-26. 

JAWORSKI ANDRZEJ (1923-2015)
Prof. dr inż. Wydz. Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW. Zastępca dyrektora Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w latach 1985-1990. Członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Specjalista w dziedzinie wytrzymałości materiałów i metod komputerowych mechaniki konstrukcji. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim Pod Murem 18 b, c.

KOZIEJ EUGENIUSZ (1926-2015)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektrycznego PW.Dyrektor Instytutu Maszyn Elektrycznych. Kierownik Zakładu Maszyn Elektrycznych, kierownik Zakładu Elektrotechniki Ogólnej. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej, założyciel Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych. Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim Wojskowym D-4-40.

KWAŚNIEWSKI LESŁAW JAN (1961-2014)
Dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Lądowej PW. Kierownik Zakładu Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych w Instytucie Dróg i Mostów, wybitny specjalista w zakresie metod komputerowych w inżynierii, specjalista z dziedziny  budownictwa. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 247-III-3.

MAKSYMIUK JAN (1932-2015)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektrycznego PW. Specjalista w dziedzinie aparatów elektrycznych. Dyrektor Instytutu Wielkich Mocy i Wysokich Napięć, Redaktor działowy Wydawnictwa Prace Naukowe, seria ELEKTRYKA. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Pochowany na Cmentarzu Północnym kwatera D-I-6, rząd 2, grób 11.

PLUCIŃSKI EDMUND (1929-2014)
Prof. nzw. dr hab. Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW. Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w latach 1987-1990, Prodziekan w latach 1981-1987. Specjalista z zakresu teorii prawdopodobieństwa, zastosowania matematyki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi. Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim 86B-IV-34.

ROGUSKI ANTONI TEOFIL (1927-2015)
Prof. Wydz. Elektrycznego PW.  Kierownik Katedry Wysokich Napięć, kierownik Instytutu Elektrotechniki w latach 1949-1967. Specjalista z zakresu elektrotechniki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 25 sierpnia 2015 r. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim Filar 26 grób 1,2. 

SANKOWSKA ANNA (1980-2015)
Prof. nzw. dr hab. inż. Wydz. Inżynierii Produkcji PW. Nauczyciel akademicki w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją,Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Specjalista w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Pochowana na Cmentarzu Miejscowym Parafii św. Katarzyny.

SZULBORSKI KAZIMIERZ (1940-2015)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Architektury PW. Zastępca dyrektora Instytutu Projektowania Architektonicznego w latach 1987-1991, organizator i kierownik Zakładu Mechaniki Konstrukcji w latach 1991-2010, a następnie kierownik Katedry Projektowania Konstrukcji. Redaktor miesięcznika naukowo-technicznego „Inżynieria i Budownictwo”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Pochowany na Cmentarzu w Komorowie.

ŚNIADKOWSKI ZBIGNIEW (1929-2014)
Doc. dr inż. Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Wieloletni wykładowca Politechniki Warszawskiej. Pracownik naukowy Instytutu Techniki Budowlanej. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 273-VIII-12,13,14,15.

THIEL KAZIMIERZ (1924-2015)
Prof. zw. dr hab. inż. Doktor honoris causa PW (2008). Wybitny polski geotechnik. Członek korespondent i członek rzeczywisty PAN.Zastępca sekretarza (1989-1995) i sekretarz (1996-2002) Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczącym Sekcji Mechaniki Gruntów i Skał oraz Fundamentowania Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (1975-1984).Twórca Polskiej Szkoły Mechaniki Skał. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim Wprost 284D-I-29.

WOJCIECHOWSKI JACEK (1942-2015)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Wieloletni wykładowca Wydziału Elektroniki i Nauk Informacyjnych PW. Kierownik Zakładu Radiokomunikacji w latach 1997-2000. Członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN w latach 1990-1993. Specjalista w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pochowany na Cmentarzu w Karczewie.

ZAKRZEWSKI JANUSZ (1931-2014)
Doc. dr inż. Wydziału Inżynierii Środowiska PW. Zastępca Dyrektora InstytutuZaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego,  były kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Specjalista w zakresie technologii uzdatniania wody. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim 33K-V-1.

ŻÓŁTOWSKI WOJCIECH (1936-2015)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Lądowej PW. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej w latach 1996-2002, Prodziekan ds. studiów zaocznych i nauczania w latach 1987-1993, Dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych w latach 2002-2008, wieloletni kierownik Zakładu Konstrukcji Metalowych. Specjalista w dziedzinie budownictwa, konstrukcji budowlanych i metalowych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim H-III-10,11.

Powiązane materiały:

Obchody Dnia Wszystkich Świętych 2015 w PW
Pożegnaliśmy Tadeusza Wiśniewskiego                                                        

Opracowano na podstawie zestawienia Elżbiety Borysowicz z Muzeum PW