Akwarele Ewy Wasiutyńskiej i Joanny Pętkowskiej na wernisażu w Muzeum PW

Od 10 października br. w Muzeum Politechniki Warszawskiej oglądać możemy niezwykle nastrojowe akwarele autorstwa Ewy Wasiutyńskiej i Joanny Pętkowskiej. Wystawa rozpoczyna się cyklem prac prezentujących budynki wydziałów PW.

Wernisaż otworzyli: prof. Wojciech Wawrzyński, Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Warszawskiej i dr Andrzej Ulmer, Kierownik Muzeum PW. O wystawie opowiadały również autorki akwareli: Ewa Wasiutyńska i Joanna Pętkowska, które przybliżyły okoliczności ich powstania.  

Fotogaleria wernisażu Ewy Wasiutyńskiej i Joanny Pętkowskiej w Muzeum Politechniki Warszawskiej

Przybyli na wystawę goście mogli obejrzeć prace powstałe w plenerze. Parki z romantycznymi alejkami, altany, bramy i szlacheckie dwory w graficznej oprawie gałęzi drzew, zabrały nas w świat pejzaży Ewy Wasiutyńskiej. Artystyczne pamiątki z podróży po Europie, w tym z pobytu stypendialnego w Berlinie w 2014 r. zaprezentowała Joanna Pętkowska. Jej prace ukazały nam także nieznane oblicza Warszawy, widziane przez pryzmat barwnych pasteli, opisujących architekturę miasta. Artystka interpretuje w ten sposób nie tylko staromiejskie kamienice, ale również budynki poszczególnych wydziałów Politechniki Warszawskiej, w tym Gmach Główny. 

Na zdjęciu od lewej: Joanna Pętkowska, Ewa Wasiutyńska, dr Andrzej Ulmer, prof. Wojciech Wawrzyński/fot. Biuletyn PW

Wystawie towarzyszyła prezentacja albumu z akwarelami Joanny Pętkowskiej wydanego nakładem Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. Publikacja zawiera m.in. charakterystyczne sylwetki budynków naszej Uczelni.

Sylwetki artystek

Ewa Anna Wasiutyńska

Urodzona w Warszawie, gdzie ponownie zamieszkuje od 2012 roku. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera architekta na Wydziale Architektury PW w 1965 roku, pracuje przez 3 lata jako asystent tego Wydziału w Katedrze profesora Lacherta. W 1968 roku rozpoczyna pracę architekta w firmach budowlanych i pracowniach architektonicznych w Belgii. Projektuje ośrodki administracyjne, mieszkaniowe, kulturalne, handlowe i sportowe w Belgii, Nigerii, Iraku i Arabii Saudyjskiej. Od 1982 roku pracuje jako architekt szef ekipy w Biurze Architektury E. VERHAEGEN w Brukseli, gdzie projektuje audytoria, budynki biurowe, domy opieki, szkoły i szpitale w Belgii i Algierii. Równolegle do zawodu architekta rysuje i maluje - od roku 2007 akwarele o tematyce kwiatów, nieba i domów Brukseli, pejzaży polskich. Bierze udział w wystawach w Gdańsku i Warszawie. W roku 2015 otrzymuje medal 100-lecia PW. Jest członkiem SARP PL i SARP FR.

Joanna Pętkowska

Doktorantka na Wydziale Architektury PW oraz na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Prowadzi zajęcia z Rysunku Odręcznego w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WAPW. W ramach otrzymanego stypendium prowadziła przez 9 miesięcy na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie badania nad doktoratem oraz zajęcia dydaktyczne. Za dyplom magisterski otrzymała główną nagrodę w międzynarodowym Konkursie PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego. Zasiada w zarządzie Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich i należy do jego komitetu założycielskiego. Jest współzałożycielką Szkoły Rysunku „Lineare”. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rysunkowych i akwarelowych między innymi dla Muzeum Narodowego w Krakowie. Wykonuje wizualizacje do projektów architektonicznych i urbanistycznych.

Gdzie i kiedy?

W dniach od 10 października do 8 listopada wystawę oglądać można w Gmachu Muzeum PW przy ul. Nowowiejskiej 24, w godzinach od 8:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku.

Od 10 listopada do 10 grudnia 2016 r. akwarele będą prezentowane w krużgankach na I piętrze Gmachu Głównego PW przy Placu Politechniki 1.

Zdjęcia: Biuletyn PW