XXX Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza do udziału w XXX edycji Konkursu im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć lub materiałów elektrotechnicznych.

Celem konkursu jest rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa elektrotechnicznego.

Pracę dyplomową do konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym i techniką wysokich napięć.

Do konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2019/2020.

PKME przyjmuje zgłoszenia w terminie do 15 października 2020 r. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się 10 grudnia 2020 r. na zebraniu PKME SEP zorganizowanym w zależności od sytuacji w trybie stacjonarnym lub też w formie telekonferencji.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich