XIX Konkurs o stypendia Crescendum Est-Polonia

W konkursie mogą wziąć udział obywatele Polscy dysponującymi osiągnięciami naukowymi oraz ciekawymi projektami badawczymi, którym uczelnia udzieli rekomendacji.

Zarząd Fundacji Crescendum Est - Polonia na mocy uchwały nr 13/R/2014 z dnia 30 września 2014 roku podjął decyzję o otwarciu XIX Konkursu o stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia. Stypendia przyznawane przez Fundację służyć mają realizacji marzeń edukacyjnych polskiej młodzieży, w szczególności poprzez finansowanie studiów w najlepszych uczelniach zagranicznych. Warunkiem zakwalifikowania wniosku do rozpatrzenia w ramach XIX Konkursu o stypendium jest złożenie do 31 grudnia 2014 roku wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego wraz z kompletem załączników pod adresem Biura Zarządu:

Fundacja Crescendum Est - Polonia
Al. J. Ch. Szucha 9
00-580 Warszawa

Umowa o stypendium podpisywana z laureatami Konkursu przewiduje zobowiązanie zwycięzcy do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przepracowanie co najmniej 5 lat. Gwarancją wypełnienia tego zobowiązania jest podpis na wekslu "in blanco". W przypadku nie wykonania tego postanowienia, stypendysta zmuszony będzie zwrócić 5-krotną wartość otrzymanego stypendium.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi około 15 kwietnia 2015 roku.

Regulamin TUTAJ

Źródło: Fundacja Crescendum Est - Polonia