Projekty z udziałem naukowców z PW z grantami M-ERA.NET 2

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu organizowanego przez sieć M-ERA.NET 2, finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. Wśród projektów, które otrzymają dofinansowanie, jeden jest koordynowany przez Politechnikę Warszawską, w drugim zespół PW uczestniczy jako partner w konsorcjum.

Konsorcjum MOGLiS, które zajmie się katodami do ogniw Li-S opartymi na MOF@rGO, pokieruje prof. Marek Marcinek z Wydziału Chemicznego PW. Projekt realizowany będzie z udziałem badaczy z Norwegian University of Science and Technology (NTNU) oraz norweskiej organizacji badawczej SINTEF Industry. Celem jest opracowanie nowych, lekkich, bardziej pojemnych i wydajnych systemów magazynowania energii.

Jednym z zespołów realizujących projekt dotyczący lekkich struktur kompozytowych o dostosowanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i termicznych (LITAPROP) jest grupa prof. Anny Boczkowskiej z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW. Badania będą prowadzone przez konsorcjum, które oprócz PW, tworzą Technische Universität Dresden z Niemiec oraz TMBK Partners Sp. z. o. o. z Polski.

W konkursie M-ERA.NET 2 Call 2020 złożonych zostało 236 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 32,3 mln euro otrzymały 42 projekty.

Szczegółowe informacje na temat wyników konkursu oraz listy rankingowe dostępne są TUTAJ>>

Źródło: COP PW