Patent Plus – konkurs dla naukowców i przedsiębiorców

13 stycznia rozpocznie się nabór wniosków w konkursie Patent Plus, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do dyspozycji firmom i naukowcom zostanie przeznaczone 10 mln zł.

Program Patent Plus ma pomóc przedsiębiorcom oraz naukowcom w ubieganiu się o europejską i międzynarodową ochronę patentową wyników badań i prac rozwojowych. Ogólny budżet programu wynosi 40 mln zł. Został on podzielony na 4 konkursy po 10 mln zł każdy. Maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu może wynieść 800 tys. zł.

Wsparcie w Patencie Plus może zostać przydzielone m.in. na pokrycie kosztów analizy zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową i przygotowanie strategii komercjalizacji wynalazku.

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN oraz firmy. Nabór wniosków rozpocznie się 13 stycznia i potrwa do 11 lutego 2014 r.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.