Najlepsze prace dyplomowe o Woli

Wśród laureatów konkursu na najlepszą pracę dyplomową o dzielnicy Warszawy Wola znalazło się dwoje absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. 

Do drugiej edycji konkursu zgłoszono 21 prac dyplomowych, w tym:
- 13 z zakresu architektury
- 2 dotyczące zieleni
- 4 dysertacje turystyczno-promocyjne
- 1 z zakresu socjologii
- 1 z zakresu historii.

Spośród konkursowych prac 7 zostało obronionych w Politechnice Warszawskiej.

Najwyższe uznanie konkursowego jury zdobyła praca magisterska mgr inż. arch. Urszuli Koziarskiej pt. "Wzornictwo i architektura - rola architektury w promowaniu wzornictwa. Projekt: adaptacja zabytkowych zbiorników gazu na terenie byłej Gazowni Warszawskiej na Woli na potrzeby Centrum Dizajnu". Dysertacja została obroniona na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Trzecie miejsce zostało przyznane pracy magisterskiej pt. "Nowe strategie przestrzennej integracji struktur miejskich na przykładzie rewitalizacji najbliższego otoczenia ul. Żelaznej". Została ona obroniona przez mgr. inż. arch. Tomasza Kamińskiego na Wydziale Architektury PW.

Źródło: www.wola.waw.pl