Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego

Do 30 czerwca 2021 r. można zgłaszać prace do Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego, przyznawanej naukowcom, dziennikarzom i praktykom za publikacje o edukacji.

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego (Fundacja EFC) zaprasza do czwartej edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego. To konkurs dla naukowców, dziennikarzy i praktyków na publikacje o edukacji. Jego celem jest docenienie i upowszechnienie wartościowych prac, które odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji. Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych przyznawana jest w trzech kategoriach:

  • naukowej - można w niej zgłaszać artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej i rozdziały w monografii zbiorowej;
  • publicystycznej - można w niej zgłaszać artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej i podcasty,
  • specjalistycznej - można w niej zgłaszać artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej o charakterze branżowym, skierowane do edukatorów, nauczycieli, dyrektorów szkół.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: nagroda@efc.edu.pl.

Roman Czernecki był teoretykiem i praktykiem edukacji, a przy tym prawdziwym pedagogiem z pasją. Podczas II wojny światowej organizował tajne nauczanie na Kielecczyźnie. Po wojnie szkołę średnią w Szczekocinach. Nieustannie angażował się w doskonalenie swojego sposobu nauczania, a także otaczającego go środowiska szkolnego. Był szefem kuratorium w Zielonej Górze i prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Wykładał historię filozofii na Politechnice Warszawskiej.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego