Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich do udziału w konkursie organizowanym wspólnie przez Urząd m.st. Warszawy i Muzeum Warszawy.

To już szósta edycja konkursu. Od 2016 r. Miasto zachęca młodych badaczy do dialogu na temat rozwoju stolicy oraz wspiera zainteresowania badawcze Warszawą.  

O nagrodę mogą się ubiegać autorzy prac reprezentujących wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowe, które zostały obronione w 2020 r. na warszawskich uczelniach.  

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:

  • umieszczenie problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy;
  • wartość naukowa pracy, w tym ogólna metodologia i sposób ujęcia problemu;
  • wartość społeczna tj. wpływ wyników i wniosków badawczych  na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania;
  • praktyczna możliwości wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia - po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy wyróżnionych prac - po 3 tys. zł.

Prace można zgłosić do 29 marca br. drogą mailową na adres: naukowa@um.warszawa.pl.  

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz wzór formularza zgłoszeniowego dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Urząd m.st. Warszawy