Konkursy NCN

Konkurs SYMFONIA 2

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców. Wnioskować mogą zarówno jednostki naukowe, jak i konsorcja naukowe. 

Konkurs FUGA 3

Konkurs o finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora FUGA 3 został ogłoszony przez Radę Narodowego Centrum Nauki. 

Konkurs TANGO 1

Konkurs dotyczący wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych pod nazwą TANGO 1 to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. 

Konkurs ETIUDA 2

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła konkurs ETIUDA 2 na stypendia doktorskie.