Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła 10. edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 sierpnia 2021 r.

Celem konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

W 10. edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości 5 tys. zł.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419), z dopiskiem „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)”, albo składać osobiście w kancelarii Urzędu Komisji albo za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego, do 16 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dostępne są TUTAJ>>

Źródło i plakat: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego