Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Decyzją Minister Elżbiety Bieńkowskiej została ogłoszona XVI edycja konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i inżynierską z dziedziny TRANSPORT w roku akademickim 2013/2014 oraz na najlepszą książkę o tematyce transportowej.

Wśród proponowanych zagadnień znajdują się m.in.:

  • wpływ rozwoju infrastruktury transportowej na aktywizację wybranego regionu – Polska – Kraje UE,
  • nowe metody projektowania konstrukcji transportowych,
  • ekologia i ergonomia w transporcie,
  • badania i prognoza rozwoju lotnisk w Polsce.

Więcej tematów oraz regulamin w załączniku.

Wnioski przyjmowane są do dnia 31 października 2014 roku, podczas gdy ogłoszenie i wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2014 r.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać kierownicy jednostek dydaktyczno-naukowo-badawczych, promotorzy prac dyplomowych, doktorskich oraz sami zainteresowani kandydaci. Udział w konkursie mogą wziąć prace obronione w roku akademickim 2013/2014 oraz książki, które zostały wydane we wskazanym powyżej okresie.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Katedra Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej w Katowicach, ul. Krasińskiego 8, 40-019, Katowice (tel./fax: (48 32) 603 43 64, e-mail: marek.sitarz@polsl.pl).

Regulamin (pdf, 176,53 kB)