Biuletyn PW / Konkursy / Konkurs Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki

Konkurs Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki

Do 7 września 2021 r. można zgłaszać prace do IV edycji konkursu Nagroda Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki (NIAiU) - Przestrzeń wspólna jest wartością.

Konkurs skierowany jest do absolwentów różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie obronione w latach 2020/2021. Jego celem jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów do podejmowania w swoich pracach magisterskich tematu przestrzeni wspólnych i publicznych czy obiektów użyteczności publicznej.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

W kategorii projektowej ocenione zostaną prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych (np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe), projektów w skali urbanistycznej (np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji) oraz budynków użyteczności publicznej (m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury).

W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

Zwycięzcy w obu kategoriach otrzymają po 10 000 zł, autorzy wyróżnionych prac (po dwie w każdej kategorii) 5 000 zł.

Prace należy zgłaszać do 7 września, do godz. 16.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 października 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI