„Innowacje w drogownictwie” - konkurs na pracę dyplomową

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił pierwszą edycję konkursu „Innowacje w drogownictwie”, skierowanego do studentów lub absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych w latach akademickich 2017/2018-2020/2021.

Jego celem jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich), których wyniki mogą być zastosowane w drogownictwie.

Konkurs obejmuje obronione we wskazanych latach prace dyplomowe w następujących kategoriach:

  • materiały i technologie drogowe;
  • inżynieria ruchu i rozwiązania BRD;
  • drogowe obiekty inżynierskie.

Zgłaszane mogą być prace już obronione lub prace, których obrona nastąpi nie później niż 23 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad