IV konkurs w ramach Programu Patent Plus

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza IV konkurs w ramach Programu Patent Plus. Ma on na celu zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych oraz wzrost świadomości w zakresie ochrony praw własności przemysłowej w Polsce.

Program zapewnia wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. W jego ramach finansowane są m.in. działania związane ze zgłoszeniem wynalazku w procedurze EPC, zgłoszeniem wynalazku w trybie PCT, wejściem w fazy krajowe państw – innych niż RP – w których zgłaszający, zgodnie z deklaracją, ubiega się o patent. Środki mogą być również przeznaczone na pokrycie kosztów analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku.

Wnioski przyjmowane są od 6 października 2014 r. do 5 listopada 2014 r. (godz.16:00).

Dokumentację konkursową należy składać wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, który zostanie udostępniony w dniu otwarcia naboru wniosków.

Pliki do pobrania TUTAJ

Źródło: NCBiR