Grant naukowy Fundacji DKMS

Rozpoczęła się 3. edycja konkursu „Grant naukowy Fundacji DKMS”. Wnioski mogą składać młodzi naukowcy, którzy swoją pracę skupiają przede wszystkim wokół immunologii i hematologii transplantacyjnej, doświadczalnej, klinicznej, a także zagadnień diagnostycznych, terapeutycznych i związanych z dawstwem komórek krwiotwórczych.

W tym roku konkurs został podzielony na dwie oddzielne kategorie:

  • badania podstawowe - wysokość grantu: 200 tys. zł;                        
  • badania kliniczne - wysokość grantu: 200 tys. zł.

W każdej z nich wybrany zostanie jeden zwycięski projekt.

Skan wypełnionego wniosku oraz podpisany regulamin należy wysłać na adres edukacja@dkms.pl do 30 czerwca 2021 r.

Informacje o grancie oraz dokumenty dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Fundacja DKMS