Fritz Studer Award 2014

Przedsięwzięcie Fritz Studer Award skierowane jest do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia z dyplomem inżyniera. Zadanie konkursowe obejmuje tematykę obronionej pracy z uwzględnieniem jej praktycznych aspektów.

W czwartej edycji Fritz Studer Award będzie brane pod uwagę kryterium innowacyjności badań naukowych z możliwością zastosowania ich w praktyce. Przedstawiona praca powinna uwzględniać wykorzystanie projektu w przemyśle maszynowym i obejmować m.in. tematykę niestandardowych koncepcji maszyn lub ich części do precyzyjnych obrabiarek, alternatywne materiały w inżynierii mechanicznej, modele symulacji dynamicznej i termicznej obrabiarek, nowe technologie szlifowania itp.

Przewidziana nagroda:10 000 CHF oraz certyfikat.

Ostateczny termin składania prac: 31.10.2014 r.

Więcej szczegółów w załączniku.

Fritz Studer Award 2014 (pdf, 707,12 kB)