Kompetentny wykładowca - wysoki poziom nauczania. Semestr letni 2017/2018

Do 21 marca 2018 roku trwa rekrutacja na kursy realizowane w ramach programu „Kompetentny wykładowca - wysoki poziom nauczania”. W dniach 22-26 marca przeprowadzony zostanie bilans kompetencji wśród osób, które zgłosiły się na kurs.

Kursy podnoszące kompetencje w zakresie umiejętności informatycznych wykorzystywanych w dydaktyce - Wykorzystanie narzędzi ICT do prowadzenia przedmiotu (kurs hybrydowy)

Kurs realizowany przez pracowników Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW mają na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW w zakresie umiejętności informatycznych wykorzystywanych w dydaktyce.

Kurs hybrydowy zawiera w sobie wybrane zagadnienia z zakresu tworzenie multimedialnych treści dydaktycznych, ze szczególnym naciskiem na prowadzenie przedmiotu na platformie Moodle. Prowadzący dostosują ostateczny program kursu do Państwa oczekiwań, które mogą Państwo zgłosić na pierwszym zjeździe.

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych w systemie blended learning (24 godz. kursów stacjonarnych + 36 godzin e-learningu).

Kursy podnoszące kompetencje w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

Kurs realizowany przez Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX, ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (nowoczesnych form kształcenia), które zostaną wdrożone w proces dydaktyczny.

Kurs składa się z 2 etapów:

• etap I - cykl warsztatów z umiejętności miękkich, niezbędnych w procesie dydaktycznym;

• etap II - praktyczne zastosowanie uzyskanych umiejętności w trybie learning-by-doing pod nadzorem instruktorów z zespołu INFOX podczas prowadzenia zajęć z grupami studenckimi.

Kurs obejmuje 42 godziny lekcyjne, z czego 30 godzin zajęć obligatoryjnych oraz 12 godzin zajęć do wyboru.

Design Thinking w dydaktyce

Kurs realizowany przez Katarzynę Bargieł (INFOX PW) oraz Katarzynę Modrzejewską (DBiA CZIiTT PW) skierowany jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę dotyczącą nowych metodyk pracy ze studentami i chcą zaimplementować Design Thinking do zajęć dydaktycznych. Kurs obejmuje 32 godziny lekcyjne.

Kursy podnoszące kompetencje w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku angielskim

Kursy realizowane przez lektorów Studium Języków Obcych PW mają na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW w zakresie specjalistycznych kompetencji językowych.

Kurs 60 godzin - 1 semestr

Warunkiem przystąpienia do kursu jest biegłość językowa na poziomie B2+ (60 godz.). Planowanym efektem jest osiągnięcie poziomu C1 przez uczestników (egzamin wewnętrzny).

Kurs podnoszący kompetencje w zakresie zarządzania informacją realizowany w formie warsztatów

Kurs (16 godzin lekcyjnych) ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW w zakresie zarządzania informacją. Kurs realizowany w formie warsztatów nakierowanych na przekazywanie treści dydaktycznych studentom, obejmujących takie moduły jak:

  • wyszukiwanie i weryfikacja informacji,
  • komunikacja (w tym kanały, plan i forma komunikacji),
  • prezentacja informacji (w tym styl prowadzenia zajęć i przekazywania informacji),
  • dystrybucja i systemy zarządzania informacją.

Wymagania względem uczestników Projektu - nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:

  • Zgłoszenie się poprzez Formularz.
  • Wzięcie udziału w badaniu kompetencji „na wejściu” i „na wyjściu”.
  • Złożenie Oświadczenie uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.
  • Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach wybranego kursu.
  • Przeprowadzenie zajęć ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych kompetencji, w okresie realizacji Projektu (zajęcia muszą rozpocząć się najpóźniej w lutym 2019 r.), co zostanie udokumentowane, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej przedmiotu etc.

Zgłoszenia na kursy odbywają się poprzez wypełnienie do 21 marca 2018 r. formularza dostępnego pod wskazanym linkiem: https://goo.gl/forms/bfMZGt1cLh0SzK843

Więcej informacji na stronie CZIiTT PW.

Źródło: CZIiTT PW