Kompetentny wykładowca - dodatkowa rekrutacja

Trwa dodatkowa rekrutacja na kursy realizowane w ramach projektu „Kompetentny wykładowca - wysoki poziom nauczania” na semestr zimowy 2017/2018. Zachęcamy do zapoznania się z programem kursów.

Kursy realizowane przez pracowników Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW mają na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej w zakresie umiejętności informatycznych wykorzystywanych w dydaktyce. Każdy kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych w systemie blended learning (24 godz. kursów stacjonarnych + 36 godzin e-learningu).

Dwie propozycje do wyboru:

  • Tworzenie multimedialnych treści dydaktycznych - kurs podstawowy z elementami zaawansowanymi; 
  • Prowadzenie przedmiotu na platformie e-learningowej MOODLE.

Szczegółowy harmonogram i zasady rekrutacji dostępne są TUTAJ>>

Źródło: CZIiTT PW