Dydaktyka

Politechnika Warszawska najlepszą uczelnią techniczną w kraju

Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce zaraz za trzema Uniwersytetami: Warszawskim, Jagiellońskim oraz Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czwarte miejsce naszej Uczelni w rankingu Perspektywy 2016 pozwala pozostać w gronie najlepszych!

Politechnika Warszawska kształci elity

O roli kształcenia i o tym, jak istotna jest wiedza w kontekście dążenia do określonego celu, opowiada prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Nadanie Wydziałowi Zarządzania uprawnień habilitacyjnych

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Politechnika Warszawska otwiera nowy kierunek studiów interdyscyplinarnych

Biogospodarka to nowy kierunek studiów interdyscyplinarnych, międzyuczelnianych realizowany przez Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką i Wojskową Akademię Techniczną w ramach konsorcjum UT-3.

Kandydaci na studia wybierają Politechnikę Warszawską

W roku akademickim 2015/2016 studia rozpoczęło ponad 446 tys. osób. Listę najpopularniejszych kierunków studiów otwiera informatyka, a najbardziej obleganych uczelni - Politechnika Warszawska, wynika z danych opublikowanych przez resort nauki.

Złota Kreda 2015

W ramach Święta Politechniki Warszawskiej 14. listopada br. odbyła się siódma edycja Gali „Złotej Kredy”, podczas której wręczono nagrody najlepszym wykładowcom i prowadzącym ćwiczenia, laboratoria lub projekty.

Uniwersytet III Wieku PW rozpoczyna zajęcia

Dojrzali doświadczeniem, a wiecznie młodzi duchem właśnie podjęli wyzwanie poszerzania swoich horyzontów w murach Politechniki Warszawskiej. 8 października seniorzy rozpoczęli nowy rok akademicki 2015/2016.

Program technologii rakietowych dla doktorantów

Program kształci specjalistów w szeroko rozumianych technologiach rakietowych obejmujących zagadnienia wymagane dla projektowania, konstrukcji wytwarzania i eksploatacji obiektów balistycznych dla zastosowań cywilnych i militarnych. Rekrutacja dla doktorantów PW potrwa do 19 października br.

Druga edycja Kreatywnego Semestru Projektowego

W dniach od 29 września do 9 października 2015 roku trwa rekrutacja do kolejnej edycji Kreatywnego Semestru Projektowego. Przedmiot opiera się na założeniach metodyk: PBL (Problem Based Learning) oraz kreatywnego rozwiązywania problemów DT (Design Thinking).

Seminarium „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”

Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej zapraszają na seminarium semestru jesienno-zimowego pn. „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”.

Uruchomienie Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Centrum Informatyzacji PW informuje, że Otwarty System Antyplagiatowy (OSA) został uruchomiony i zintegrowany z modułem systemu USOS zwanym Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

Wykłady Otwarte w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej rozpoczyna cykl Dni Otwartych połączonych z Wykładami Otwartymi, których prelegentami będą prof. Witold Orłowski, prof. Olaf Żylicz, Jacek Santorski, Andrzej Wodecki, Marcin Bajda. Obowiązuje rejestracja.

Najpopularniejsze kierunki rekrutacji 2015/2016 w Politechnice Warszawskiej

Dobiega końca proces rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia. W sumie w zarejestrowano 47980 aplikacji. Najpopularniejsze kierunki to geoinformatyka, automatyka i robotyka oraz inżynieria biomedyczna.

Politechnika Warszawska innowacyjna także w kształceniu

29 czerwca br. odbyło się spotkanie podsumowujące Kreatywny Semestr Projektowy (KSP), realizowany przez Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia (INFOX) z wykorzystaniem metodyki PBL (Problem Based Learning) oraz DT (Design Thinking).

Podsumowanie semestralne seminarium CI i CSZ PW

Centrum Informatyzacji i Centrum Studiów Zaawansowanych od dwóch lat wspólnie organizują seminarium „Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”. Poniżej przedstawiamy jego podsumowanie.

40-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Uniwersytety Trzeciego Wieku działają w Polsce już 40 lat. Osiem lat temu do tego ruchu włączyła się również organizacja seniorów z naszej Uczelni. Co robi UTW Politechniki Warszawskiej? Kim są jego członkowie?

Seminaria CI PW nt. edukacyjnych systemów informatycznych

W kwietniu br. Centrum Informatyzacji PW zainicjowało cykl spotkań seminaryjnych, w ramach których przedstawiane są informatyczne narzędzia dydaktyczne możliwe do wykorzystania przez wszystkie wydziały PW.

ABSL ACADEMY program dla przyszłych ekspertów sektora nowoczesnych usług biznesowych

Szkoła Biznesu PW wspólnie ze stowarzyszeniem firm usługowych ABSL otwiera nowy program dla studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej - ABSL Academy. Kurs prowadzony będzie w formie e-learningu.

Kreatywny Semestr Projektowy rozpoczyna zajęcia

26 marca 2015 r. rozpoczęły się w Politechnice Warszawskiej zajęcia z nowego przedmiotu – Kreatywnego Semestru Projektowego (KSP) zaaranżowane w ramach projektu realizowanego przez Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia (INFOX). 

eFizyka wirtualnym wymiarem rzeczywistości PW

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej od września 2013 r. wdraża projekt eFizyka, który dzięki zaangażowaniu technik multimedialnych oraz wiedzy specjalistów zapewnia młodzieży ponadgimnazjalnej dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.