Zmodernizowany parking przy Politechnice Warszawskiej

Pod końcem sierpnia br. został oddany do użytku zmodernizowany parking BIS. Od tej pory kierowcy mogą zatrzymać się na utwardzonych miejscach postojowych w samym centrum Kampusu Uczelni. 

W tej lokalizacji tj. w sąsiedztwie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydziału Inżynierii Lądowej rok temu przygotowano teren pod podobną inwestycję. Przestrzeń pozyskano po zapleczu budowy „Skrzydeł” WEITI PW, która służyła również gościom Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW), mieszczącemu się nieopodal. O tej inwestycji pisaliśmy w artykule: Parking BIS II z miejscami dla studentów i pracowników PW.

Impulsem do rozpoczęcia prac modernizacyjnych była zmniejszająca się ilość miejsc parkingowych na terenie Kampusu Głównego, będąca konsekwencją m.in. powstawania nowych obiektów takich jak np. gmach Nowej Kreślarni Wydziału Transportu PW. Aby pozyskać fundusze na utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych, część terenu przy parkingu BIS II udostępniono firmie budowlanej. Przekazane z tytułu umowy środki finansowe w wysokości 15 tys. zł miesięcznie przeznaczono na zakup materiałów budowlanych m.in. betonu chudego i krawężników. 

Prace modernizacyjne na parkingu BIS, które prowadzono od lutego 2016 r. uwzględniły m.in. wykorytowanie i wywiezienie gliny pozostałej po budowie CZIiTT PW. Wykorzystano zagęszczone kruszywo betonowe oraz piasek. Po ponownym zagęszczeniu podłoża użyto betonu podkładowo-wyrównawczego B10 w celu uzyskania płaskiej powierzchni. Na niej ułożono płyty ażurowe MEBA 8, wypełnione kruszywem dolomitowym pozyskanym z kopalni k. Kielc. Pieniądze na nowe płyty pozyskano ze sprzedaży starych, które do tej pory służyły użytkownikom obiektu. 

Na zmodernizowanym parkingu BIS może zaparkować około stu pojazdów. Uwzględniono również odrębne miejsca dla osób niepełnosprawnych. Zadbano także o zieleń, którą ubogacono o nowe nasadzenia świerków. Jednocześnie w rejonie parkingu przy Wydziale Inżynierii Lądowej powstanie ekspozycja będąca wynikiem realizacji przez Wydział IL projektów związanych z wytrzymałością betonu.

Wjazd na parking BIS przewidziano od ulic: Nowowiejskiej oraz Braci Podoskich. Parkowanie odbywa się na wydzielonych, nienumerowanych miejscach na podstawie kart parkingowych przyznawanych w ramach limitów określonych przez Kanclerza PW bądź głównych użytkowników obiektów terenów przyległych. Szczegółowe zasady korzystania z miejsc parkingowych oraz wysokość opłat w tym zakresie określa Zarządzenie nr 4 Kanclerza Politechniki Warszawskiej z dnia 24 listopada 2011 r. oraz Zarządzenie nr 3/2015 Kanclerza PW z dnia 28 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 4/2011 w sprawie zasad korzystania z miejsc parkingowych na terenie Politechniki Warszawskiej.  

Prace modernizacyjne zostały wykonane przez pracowników Sekcji Terenów Zielonych i Transportu Politechniki Warszawskiej pod nadzorem Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego.

Tekst: IKR Biuletyn PW
Zdjęcia: Sekcja Terenów Zielonych i Transportu PW