Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu dla Rektora PW

Akademia Polskiego Sukcesu uhonorowała prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej Złotym Medalem, który został przyznany w lutym 2016 r. z okazji ubiegłorocznych obchodów 100-lecia naszej Uczelni.

Akademia Polskiego Sukcesu działająca przy Stowarzyszeniu Polski Klub Biznesu wyróżnia podmioty odnoszące sukcesy w dziedzinach aktywności zawodowej i społecznej. Uniwersalnym i jedynym kryterium uzyskania medalu Akademii Polskiego Sukcesu są konkretne osiągnięcia. W biznesie: wyniki firmy, pozycja i reputacja na rynku, sukcesy w eksporcie, posiadanie znaków i certyfikatów jakości, a ponadto wspieranie polskiej myśli naukowej i technicznej tj.:

  • działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
  • wspieranie środowiska lokalnego,
  • działalność prospołeczna i charytatywna,
  • tworzenie nowych miejsc pracy.

O przyznawaniu medali Akademii Polskiego Sukcesu decydują członkowie Kapituły Akademii wśród których znajdują się m.in.: prof. Henryk Skarżyński, prof. Aleksander Wolszczan, prof. Marek Kwiatkowski i wiele innych znakomitych autorytetów zarówno ze świata nauki, sztuki, kultury, mediów, sportu czy biznesu.

Wśród laureatów Złotego Medalu APS znaleźli się do tej pory m.in.: prof.  Zbigniew Religa, światowej sławy kardiochirurg; Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; za pionierskie metody i działania w przywracaniu słuchu niepełnosprawnym; prof.  Adam Myjak, rzeźbiarz, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie czy Mirosław Hermaszewski, lotnik-kosmonauta.

Zdjęcia i opracowanie: Biuletyn PW