Zielona rewitalizacja centrum miasta Płocka

Prorektor PW ds. Filii w Płocku Renata Walczak i Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski podpisali umowę na realizację projektu badawczego dotyczącego zielonej rewitalizacji ulic: Kazimierza Wielkiego, 1 Maja i Kolegialnej oraz postrzegania zieleni przez mieszkańców.

Kontynuujemy zieloną rewitalizację miasta. Po zeszłorocznych działaniach, między innymi w pasażu Paderewskiego, gdzie odmieniliśmy przestrzeń sadząc drzewa i krzewy, nie zwalniamy tempa, i szukamy kolejnych miejsc, w których możemy zazielenić Płock. Do współpracy przy naszym najnowszym projekcie zaprosiliśmy naukowców z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Liczymy, że dzięki temu nasze działania będą skuteczniejsze i bardziej efektywne - mówi prezydent Andrzej Nowakowski.

Zakres merytoryczny projektu obejmuje m.in. opracowanie wariantów koncepcyjnych zwiększenia powierzchni biologicznie czynnych, rozplanowania zieleni i elementów małej architektury czy monitoring jakości gleb i gruntów wskazanych wyżej przestrzeni miejskich. Badania prowadzone będą do końca 2022 r., a budżet projektu wyniesie 100 tys. zł, co pozwoli m.in. na zakup profesjonalnej aparatury i sprzętu laboratoryjnego.

- Nasza uczelnia od lat służy swoim potencjałem naukowo-badawczym miastu i mieszkańcom. Badania, które będziemy prowadzić w ramach tego projektu mają przyczynić się m.in. do poprawy kondycji zieleni, w tym drzew, w wybranych rejonach Płocka. Jestem przekonana, że efekty prowadzonych prac badawczych będą przydatne także przy realizacji kolejnych ekologicznych przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Płocka w przyszłości - podkreśla prof. Renata Walczak.

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku