Zebranie przedwyborcze z kandydatami na Rektora

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że 23 czerwca 2020 r. odbędzie się zebranie przedwyborcze z kandydatami na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024.

Zebranie rozpocznie się o godz. 13.00 i będzie miało formę wideokonferencji. Kandydaci oraz upoważnieni przedstawiciele Uczelnianej Komisji Wyborczej zgromadzą się w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej, natomiast pozostali członkowie wspólnoty Uczelni będą mogli wziąć udział w zebraniu, łącząc się za pośrednictwem platformy Cisco Webex. 

Aby uzyskać dostęp do debaty kandydatów należy posłużyć się poniższym linkiem:

https://politechnikawarszawska.webex.com/politechnikawarszawska/onstage/g.php?MTID=e365670c917da8d69d83e5ce5050da74e

Hasło do transmisji to: WyboryPW2020

Możliwość dołączenia do debaty zostanie uruchomiona na 30 minut przed wydarzeniem, tj. o godzinie 12:30 23 czerwca 2020 r.

Aby ułatwić rejestrację oraz dołączenie do spotkania przedwyborczego połączone z instalacją platformy przygotowaliśmy specjalną instrukcję, dostępną pod tym linkiem

Zebranie będzie miało charakter otwarty. Prawo udziału w zebraniu, w tym również prawo zadawania pytań kandydatom, mają wszyscy członkowie wspólnoty Uczelni.

Szczegóły dotyczące przebiegu zebrania dostępne są w uchwale nr 14 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 15 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji i programu otwartego zebrania przedwyborczego z kandydatami na Rektora oraz wyborów Rektora.  

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje również, że wybory Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024 odbędą się w formie stacjonarnej podczas posiedzenia wyborczego Kolegium Elektorów do wyboru Rektora - 25 czerwca 2020 r. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00 w Małej Auli Politechniki Warszawskiej.

Strony internetowe kandydatów na funkcję Rektora PW: