Biuletyn PW / Wydarzenia / Zaproszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej do udziału w wyborach

Zaproszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej do udziału w wyborach

Zaproszenie prof. Tadeusza Kulika, Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej, do udziału w wyborach władz uczelni na kadencję 2020-2024.

Szanowni Państwo,

rok 2020 jest dla całego polskiego środowiska akademickiego czasem wyborów jego przedstawicieli do władz uczelni na kadencję 2020-2024. Będą to pierwsze wybory po gruntownej reformie systemu szkolnictwa wyższego. Senat Politechniki Warszawskiej w dniu 18 grudnia 2019 r. powołał Uczelnianą Komisję Wyborczą, a 26 lutego 2020 r. przyjął uchwałę w sprawie wyborów w Politechnice Warszawskiej na kadencję 2020-2024, która w sposób ramowy określa kto, kogo, w jaki sposób i kiedy wybiera. Projekt Uchwały został przygotowany, we współpracy z Biurem Organizacyjno-Prawnym PW, przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. Uchwała wraz z dziewięcioma załącznikami uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne i organizacyjne wprowadzone podczas trwania bieżącej kadencji władz Uczelni.

Uczelniana Komisja Wyborcza, w ogólnouczelnianych jednostkach organizacyjnych, administracji centralnej i kolegiach pośrednich, organizuje i przeprowadza wybory, których celem jest wyłonienie Rektora i Senatu. Ponadto, UKW nadzoruje na wydziałach, przeprowadzane przez wydziałowe komisje wyborcze wybory, których celem jest wyłonienie rad wydziałów i wydziałowych kolegiów wnioskująco-opiniujących oraz tych przedstawicieli do Senatu i Kolegium elektorów do wyboru Rektora, którzy są wybierani w sposób bezpośredni. Uchwały Senatu i UKW oraz informacje Przewodniczącego UKW związane z wyborami a także dokumenty informujące o przebiegu i wynikach wyborów będą systematycznie umieszczane na stronie internetowej Uczelni pod adresem: bip.pw.edu.pl/Wybory/Wybory-na-kadencje-2020-2024

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej zwracam się do wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej z prośbą o wykorzystanie przysługującego Państwu czynnego i biernego prawa wyborczego. Jestem przekonany, że zaangażowanie i troska o dobro wspólne oraz harmonijna współpraca całej społeczności Uczelni w procesie wyborczym przyniesie bardzo dobre owoce i zapewni dalszy rozwój naszej Alma Mater.

Prof. Tadeusz Kulik
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Milczenie - przyjaciel, który nigdy nie zdradza

Konfucjusz

"

10
Cze

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2020

11:00 - 14:40

3
Wrz

Warsaw Spacetime Conference

00:00 - 4 Wrz 00:00

16
Paź

Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 18 Paź 00:00

20
Paź

Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020

10:00 - 21 Paź 13:00

23
Paź

Forum Inżynierów Przyszłości

00:00 - 25 Paź 00:00

29
Paź

Targi CSR

09:00 - 17:00

2
Lip

Forum Budowlane 2021

00:00 - 3 Lip 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego