Zakończył się IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich

Sesją podsumowującą, na której przedstawiono wnioski i informacje o obradach sesji tematycznych, zakończył się 15 czerwca 2019 r. w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich.

Wydarzenie rozpoczęło się 13 maja w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W Zjeździe wzięło udział ok. 300 osób, w tym polonijni inżynierowie z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Litwy, Austrii, Grecji, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz liczna reprezentacja polskiego środowiska inżynierskiego z uczelni technicznych, instytutów badawczych i innowacyjnych firm.

Gości i uczestników krakowskiego wydarzenia powitał gospodarz miejsca obrad XXVI KTP i IV SZIP - prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor AGH.

Przesłanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy (przebywającego w tym czasie w USA), który objął Zjazd i Kongres Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości, odczytał minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta.

Hasłem przewodnim krakowskich obrad był „Inżynier Przyszłości”. Referat wprowadzający wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej. Po tym referacie odbyła się plenarna sesja panelowa pn. „Inżynierowie przyszłości w 100-lecie Odzyskania Niepodległości”, której moderatorami byli prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - Rektor AGH i prof. dr inż. Andrzej Nowak - Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (Auburn University). Jako paneliści wystąpili: prof. Jerzy Hausner (UE Kraków), prof. dr hab. inż. Jan Kazior (PK), prof. dr hab. inż. Tadeusz Łodygowski (PP), Mariusz Kondraciuk (Siemens), dr Wojciech Kamieniecki (NCBR).

Tematem kolejnej sesji byli „Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości”. Referat wprowadzający: „100-lecie AGH - kontekst społeczny i polityczny” wygłosiła dr hab. Anna Siwik - Prorektor ds. Studenckich AGH. Moderatorami tej sesji byli dr inż. Janusz Romański - Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Polonia Technica, Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej i prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy AGH. W panelu wystąpili prof. Wojciech Stankiewicz z Litwy, dr inż. Piotr Szymczak (prezes SEP), prof. Janusz Zastocki z Polonia Technica (USA) i Bronisław Hynowski z Towarzystwa Kultury Technicznej.

Wieczorem, na uroczystej Gali Inżynierskiej, wręczono tytuły „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego” oraz tytuły „Mistrza Techniki FSNT-NOT”. Mistrzem Techniki 2018 został tramwaj Moderus Gamma - dzieło firmy Modertrans z Poznania. Galę uświetnił występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Krakus oraz Chór Con Fuoco AGH.

W kolejnych dniach Zjazdu i Kongresu odbyły się sesje tematyczne o tematyce: „Inżynier a środowisko”, „Inżynier – propozycja młodych”, „Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)”, „Inżynier a medycyna”, „Inżynier w IT” oraz „Inżynier a infrastruktura”.

Po sesji zamykającej, która przyjęła Uchwałę i Przesłanie IV Zjazdu i XXVI Kongresu, odbyła się Gala Polacy Razem, na której wyróżniono grupę inżynierów Medalem im. Piotra S. Drzewieckiego. Wręczono również Puchary NOT przyznane w konkursie TECHNICUS 2019 na najlepszą książkę i poradnik techniczny. Wyróżnienia z okazji 15-lecia Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych wręczyli koledzy z EFPSNT.

Zjazd zakończyło spotkanie Prezesów Polonijnych SNT oraz działaczy polonijnych z Zarządem Głównym FSNT-NOT, Prezydium Zarządu Krakowskiej Rady FSNT-NOT i Komitetem Sterującym XXVI KTP i IV ŚZIP.

Partnerami IV SZIP i XXVI KTP były: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, KGHM Polska Miedź i Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Źródło i zdjęcie: Stowarzyszenie FSNT-NOT