Zaciśnienie współpracy Rektorów z Polski i Ukrainy

W dniu 14 listopada 2017 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego została podpisana umowa trójstronna o partnerstwie i współpracy między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundacją Rektorów Polskich (FRP) a Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy (URHEIU).

Celem podpisanej umowy jest współdziałanie w zakresie podejmowanych przedsięwzięć Polski i Ukrainy związanych z reformami szkolnictwa wyższego obu krajów oraz szeroko pojęta wymiana doświadczeń środowisk akademickich.

Umowa została podpisana przez prof. Jana Szmidta, Przewodniczącego KRASP; prof. Jerzego Woźnickiego, Prezesa FRP oraz prof. Leonida Huberskiego, Przewodniczącego URHEIU.

Umowa_KRASP_FRP_URHEIU

Więcej informacji na stronie KRASP