XII Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

W dniach 18-19 września br., w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW miała miejsce XII edycja Międzynarodowej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców International PhD Students and Young Scientists Conference - Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology.

Młodzi naukowcy mogli zaprezentować swoje wyniki badań w postaci ustnych prezentacji, jak również w sesji plakatowej. Każdej sesji przewodniczyli wykładowcy Politechniki Warszawskiej, tj.: dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW oraz dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, dr inż. Marta Gajadhur z Wydziału Inżynierii Produkcji, mgr inż. Judyta Wesołowska z Wydziału Architektury oraz gościnnie wykładowca z Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Lwowskiej - dr inż. Oleksandr Ivashchuk.

Jak co roku najlepsze prezentacje wyróżniono dyplomami i nagrodami. Uczestnicy konferencji, z prezentowanych wyników badań, mają możliwość przygotowania artykułów do punktowanego na liście B MNiSzW czasopisma ‘Challenges of Modern Technology’. Oprócz własnych prezentacji, młodzi naukowcy mogli również wsłuchać wykładu inauguracyjnego pt.: ‘Catalytic intensification of the cyclohexane oxidation’, który wygłosił dr inż. Oleksandr Ivashchuk z Politechniki Lwowskiej. Wykład plenarny pt.: ‘Air quality and human health’ wygłosił dr hab. inż. Artur Jerzy Badyda, prof. PW.

XII Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców odbyła się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej/fot. Marta Gajadhur

Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców w Politechnice Warszawskiej była pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Jej pomysłodawcą był dr hab. inż. Artur Jerzy Badyda, prof. PW, przewodniczący dziewięciu edycji konferencji, a obecnie jej honorowy przewodniczący. W tym roku przewodzenie konferencji objęła mgr inż. Dagmara Masłowska z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Wiceprzewodniczącą konferencji oraz przewodniczącą do spraw naukowych kolejny już raz była dr inż. Marta Gajadhur, drugą wiceprzewodniczącą mgr inż. Bernadetta Kaźmierczak z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. W organizację konferencji zaangażowanych było 14 osób, pełnych pasji i zamiłowania do działalności społecznej. Oprócz wymienionych wcześniej osób, bardzo aktywnie w organizacji konferencji uczestniczyli doktoranci z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, mgr inż. Patrycja Wierzba oraz mgr inż. Łukasz Werner.

Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców w Politechnice Warszawskiej była pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce/fot. Marta Gajadhur

Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Politechniki Warszawskiej. Sponsorami konferencji była Grupa Ekotech oraz Naczelna Organizacja Techniczna - NOT. Patroni instytucjonalni: Centrum Studiów Zaawansowanych PW, NOT, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej - PTMTS. Partnerzy konferencji: Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych - PDUT. Organizatorami konferencji była Fundacja na Rzecz Młodych Naukowców - FYS oraz Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej. Współorganizatorem wydarzenia była Politechnika Lwowska.

Celem konferencji jest integracja środowiska młodych naukowców z różnych krajów. W tym roku kolejny już raz udział w konferencji wzięła grupa młodych naukowców z RPA. Interdyscyplinarność konferencji sprzyja poszerzeniu horyzontów i nowym inspiracjom naukowym.

Źródło: WIP PW
Zdjęcia: Marta Gajadhur