Wydział Transportu PW podpisał dwie umowy o współpracy

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej podpisał w ostatnich tygodniach dwie umowy o współpracy - 9 maja z Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, a 13 maja br. z Wydziałem Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

9 maja 2019 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium naukowe pt. „Transport jako obszar poznania nauk o zarządzaniu i jakości oraz inżynierii lądowej i transportu”. 

Wydarzenie było efektem wspólnych działań organizacyjnych Wydziału Transportu PW oraz Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Miało na celu identyfikację obszarów badań współczesnych systemów logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania transportu, a także wymianę poglądów oraz doświadczeń naukowych i dydaktycznych.

Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy wydziałami. Strony reprezentowane były przez Dziekanów - płk. dr hab. inż. Tomasza Jałowca (Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej) oraz prof. dr hab. inż. Mariannę Jacynę (Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej).

13 maja 2019 r. odbyła się natomiast uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Transportu PW a Wydziałem Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Wydział Transportu ponownie reprezentowała Pani Dziekan prof. dr hab inż. Marianna Jacyna, a ze strony Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej wystąpił Pan Dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski.

Porozumienie dotyczy współpracy naukowo-dydaktycznej, wzajemnego pozyskiwania i realizacji projektów badawczych oraz wymiany kadry naukowo-dydaktycznej. Współpraca będzie realizowana w zakresie: prowadzenia zajęć dydaktycznych w specjalizowanych laboratoriach Wydziału Elektorniki Wojskowej Akademii Technicznej i Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, wspólnej organizacji seminariów naukowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów, wspólnego udziału w konferencjach naukowo-technicznych, prezentacji osiągnięć i wymiany doświadczeń kół naukowych studentów.

Źródło i zdjęcia: Wydział Transportu PW