Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW o grafenowych szansach rozwoju

10 lutego 2017 roku na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej przeprowadzono spotkanie branżowe w zakresie inżynierii materiałowej i chemicznej na temat przemysłowego wykorzystania grafenu płatkowego.

W gmachu im. prof. Janusza Ciborowskiego spotkali się przedstawiciele poszczególnych jednostek naukowo-badawczych Politechniki Warszawskiej z reprezentantami przemysłu. Wprowadzenia w tematykę obrad dokonali: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Eugeniusz Molga, Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW oraz prof. Marek Moszyński, p.o. Wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej ds. Naukowych.

Na zdjęciu od lewej: prof. Eugeniusz Molga, Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej; prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; prof. Marek Moszyński, p.o. Wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej ds. Naukowych/fot. Biuletyn PW

O działalności Polskiej Agencji Kosmicznej w zakresie wspierania współpracy przemysłu i jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce opowiadał Zbigniew Burdzy z Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, natomiast zagadnienia związane z zastosowaniem grafenu przybliżali: dr Leszek Stobiński, Kierownik Laboratorium Grafenowego przy Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW oraz dr inż. Jarosław Judek z Wydziału Fizyki PW. Podczas spotkania głos zabrali również przedstawiciele Wydziału Inżynierii Materiałowej dr inż. Marek Kostecki i dr inż. Agnieszka Jastrzębska rozwijając temat kompozytów ceramiczno-grafenowych. Kierunek prac Platformy Technik Kosmicznych PW nakreślali reprezentanci Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW prof. Jerzy Banaszek i dr inż. Jan Kindracki. Dyskusję w zakresie możliwości i szans współpracy przemysłowo-naukowej w zakresie technologii grafenowych poprowadził dr inż. Maciej Gierej z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, Przewodniczący Platformy Aplikacji Grafenowych PW.

Spotkanie branżowe w auli gmachu im. prof. J. Ciborowskiego/fot. Biuletyn PW

Celem spotkania było nawiązanie kontaktów między jednostkami naukowo-badawczymi Politechniki Warszawskiej i przemysłem w dziedzinie inżynierii materiałowej i chemicznej, przedstawienie potencjału produkcyjnego oraz badawczego zespołów naukowych Politechniki Warszawskiej, a także prezentacja możliwości przemysłowego wykorzystania różnych nanomateriałów w działalności cywilno-wojskowo-kosmicznej na przykładzie płatków grafenu.

O grafenie płatkowym

Grafen płatkowy cieszy się coraz większym zainteresowaniem w dziedzinie wykorzystywania tego nanomateriału węglowego w technologiach cywilno-wojskowo-kosmicznych. Najszersze potencjalne zastosowanie znajduje w przemyśle chemicznym przy wytwarzaniu przewodzących kompozytów, elektrokatalizatorów (ogniwa paliwowe), baterii litowych i  superkondensatorów, farb i lakierów ekranujących promieniowanie mikrofalowe (GHz) oraz bliskiej podczerwieni (THz) oraz w optoelektronice (ogniwa słoneczne), biomedycynie (biosensory, środki biobójcze) i w produkcji różnego rodzaju selektywnie działających membran.

Powiązane materiały:

Grafen płatkowy specjalnością nowo powstającego laboratorium Politechniki Warszawskiej
Otwarcie Laboratorium Grafenowego w Politechnice Warszawskiej
Polski grafen dla biomedycyny i motoryzacji

Zdjęcia: Biuletyn PW