Wydarzenia i sukcesy. Podsumowanie roku 2018 w Politechnice Warszawskiej

Miniony rok był dla naszej Uczelni czasem wyjątkowych wydarzeń, w których uczestniczyła cała społeczność Politechniki Warszawskiej. Przeżyjmy to raz jeszcze, przywołując wybrane wspomnienia.

Rok 2018 upłynął pod znakiem prac związanych z wprowadzaniem Ustawy 2.0 znanej Konstytucją dla Nauki. Aby przybliżyć jej zagadnienia wspólnocie akademickiej, uruchomiono nową witrynę internetową dedykowaną zmianom wynikającym z nowej ustawy. Politechnika Warszawska czynnie włączyła się również w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zorganizowano szereg wydarzeń związanych z tą rocznicą. Po niemal osiemdziesięciu latach przed Gmach Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej powrócił pomnik Prezydenta Ignacego Mościckiego, uczczono pamięć Jana Rodowicza „Anody” poprzez wmurowanie pamiątkowej tablicy przy ulicy Lwowskiej 7, a na zakończenie wysłuchaliśmy koncertu „Listy do Niepodległej”, który przygotowały zespoły artystyczne Politechniki Warszawskiej.

Odsłonięcie pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego/zdjęcie: Biuletyn PW

Rozwój uczelni

Uczelnia aktywnie rozwija współpracę partnerską, której celem jest wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie talentów. Podpisanie umowy o współpracy z T-Mobile Polska, umowy ramowej z Centrum Badawczo-Rozwojowym im. M. Faradaya, czy zainicjowanie wspólnej działalności badawczo-rozwojowej z Grupą LOTOS S.A. i spółką LOTOS Lab to tyko wybrane przykłady współpracy z biznesem, jakie są podejmowane. Więcej o tych i innych przedsięwzięciach można przeczytać w Biuletynie PW w dziale „Współpraca uczelni”.

W 2018 roku Politechnika Warszawska otrzymała blisko 18,8 mln zł na utworzenie Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami do testowania i certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS). Przystąpiła również do konsorcjum naukowo-badawczego Pol-Stor-En w zakresie elektromobilności. Współpraca z biznesem zdecydowanie zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu m.in. poprzez komercjalizację wyników prac naszych naukowców.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 utworzona ma zostać infrastruktura badawcza oraz specjalistyczne laboratoria na terenie lotniska w Sierakowie pod Przasnyszem. Ideą projektu jest realizacja badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu systemów bezzałogowych, lotnictwa, nowoczesnych technologii materiałowych oraz energetyki. Z kolei Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku zyska kolejne miejsce do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. W ramach projektu „Utworzenie Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa w Płocku” doposażone mają zostać pracownie badawcze i laboratoria mechaniczne. Dzięki temu zwiększy się potencjał badawczy w rejonie północnego Mazowsza.

Politechnika Warszawska znalazła się również w gronie laureatów konkursu Zintegrowane Programy Uczelni, zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Nasza Uczelnia otrzyma prawie 36 mln zł dofinansowania na realizację projektu „NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowania oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy.

W Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW otwarto American Center Warsaw. Podczas konferencji inicjującej działalność Centrum omawiane były najważniejsze kwestie w relacjach Polski i Stanów Zjednoczonych w obszarach takich jak bezpieczeństwo, współpraca, czy ekonomia. Pod tym samym adresem powstała również nowa przestrzeń, w której odbywać się będą kursy, warsztaty i szkolenia - Warsaw Design Factory Politechniki Warszawskiej. Będzie sprzyjać rozwijaniu współpracy nauki z biznesem oraz kształceniu kadry dydaktycznej Uczelni. W Kampusie Południowym Politechniki Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Produkcji utworzono Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego. Dzięki niemu stanie się możliwe przeprowadzenie badań niszczących i nieniszczących materiałów konstrukcyjnych, stosowanych w zaawansowanych konstrukcjach przemysłowych i użytkowych.

Otwarcie American Center Warsaw/zdjęcie: Biuletyn PW

Nagrody, medale i wyróżnienia

W ramach tradycyjnych obchodów Święta Politechniki Warszawskiej w 2018 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w promocjach doktorskich i habilitacyjnych, wręczeniu odznaczeń państwowych oraz odznaki „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe trzech warszawskich uczelni: Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej oraz korporacji akademickich: Sarmatia i Arkonia. 44. Medal Politechniki Warszawskiej otrzymał profesor Roman Barlik za „wniesienie nowych wartości w rozwój krajowej i światowej energoelektroniki oraz za działania na rzecz polskiej społeczności naukowej”. Profesor Grzegorz Pawlicki w uznaniu Zasług dla Rozwoju Inżynierii Medycznej oraz Działań na Rzecz Społeczności Akademickiej został uhonorowany 45. Medalem Politechniki Warszawskiej.

Święto Politechniki Warszawskiej 2018/zdjęcie: Biuletyn PW

Medal Młodego Uczonego z numerem 10. z rąk  Rektora Politechniki Warszawskiej odebrał dr Krzysztof Szerenos z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku za odkrycie metody ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego. Podczas uroczystości wręczone zostały także statuetki w Konkursie o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskiego - wybitnego polskiego uczonego pierwszej połowy XX wieku, metalurga, chemika i metaloznawcy. Medalem Młodego Uczonego z numerem 11. został uhonorowany dr hab. n. med. Michał Grąt z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nagrodę przyznano za opracowanie nowych kryteriów kwalifikacji do transplantacji wątroby i wprowadzenie ich do praktyki klinicznej jako tzw. „Kryteria Warszawskie”. Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia państwowe, a odznakę „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej” otrzymała mgr Beata Dobrzeniecka z Wydziału Mechatroniki PW.

Osiągnięciem, z którego możemy być szczególnie dumni jest zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce - PRODOK, który organizuje Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Politechnika Warszawska zajęła je ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim.

Badania i nauka 

Nowe technologie to obszar, w którym pracownicy i studenci Politechniki Warszawskiej dokonują przełomowych odkryć, a opracowane przez nich projekty znajdują praktyczne zastosowania. Takim przykładem może być projekt członków Koła Naukowego Napędów MELprop PW, którzy zbudowali silnik rakietowy na paliwo ciekłe. W silniku jako paliwo wykorzystywana jest kerozyna (paliwo wykorzystywane w odrzutowcach), a jako utleniacz - podtlenek azotu (gaz rozweselający). Może on pracować nawet przez 20 sekund, generując ciąg rzędu 500N - co wystarczy do napędzenia rakiety.

Praca naukowa studentów, absolwentów i doktorantów Uczelni jest wielokrotnie nagradzana w krajowych i międzynarodowych konkursach. Warto przypomnieć choćby rozstrzygnięty w 2018 roku konkurs Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Diamentowy Grant. W VII edycji konkursu nagrodzonych zostało dwóch studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.  Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. co roku ogłaszają również „Konkurs o Nagrodę Siemensa”. Inicjatywa promuje wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich.  Natomiast wspólnie z Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Uczenia promuje najlepsze prace inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie o tematyce motoryzacyjnej. Konkurs  o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles jest efektem zawartej w 1997 r. umowy o współpracy.

Warto podkreślić, że projekty, które powstają w ramach prowadzonej przez Politechnikę Warszawską współpracy z biznesem znajdują szerokie komercyjne zastosowania. NaviSoC „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT (Internet of Things) o niskim Poborze mocy” został opracowany przez zespół z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w konsorcjum z firmami ChipCraft Sp. Z o.o. oraz Inowatronika Tomasz Radomski. W wyniku realizacji projektu powstanie produkt w postaci układu scalonego, który będzie gotowy do montowania w różnych urządzeniach elektronicznych gdzie występuje konieczność zastosowania jednostki sterującej urządzeniem.

Galileo Masters 2018/zdjęcia: Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW

Z kolei zespół z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tadeusza Pałko opracował i wprowadził do stosowania specjalistyczne urządzenie „Fizyczny model termodynamiczny piersi”. Pozwala ono wykryć niepokojące zmiany w piersi już na bardzo wczesnym etapie ich rozwoju, a także zwiększa skuteczność samodzielnych badań kontrolnych. Urządzenie jest dobrym przykładem na to jak praca naukowa, może być wykorzystywana z korzyścią dla ludzkiego zdrowia.

Sukcesy studentów Politechniki Warszawskiej

Rok 2018 był wyjątkowy również ze względu na liczne innowacyjne pomysły i inicjatywy studentów Politechniki Warszawskiej. Satelita PW-Sat2, skonstruowany przez członków Studenckiego Koła Astronautycznego PW został wyniesiony na orbitę na pokładzie rakiety Falcon 9. Wypełnił swoją misję i na kilka dni przed końcem roku otworzył żagiel deorbitacyjny. Dzięki miniaturyzacji satelity i optymalizacji kosztów, których dokonał zespół PW-Sat2 kosmos staje się bardziej dostępny, a przyszłe misje z udziałem projektów przygotowanych na Uczelni, bardziej realne. Z kolei „Płockostan” - aplikacja przygotowana przez zespół studentów Politechniki Warszawskiej wygrała w maratonie programistów - City Coders Hackathon Płock. Może monitorować nie tylko zanieczyszczenie powietrza, ale także utrudnienia komunikacyjne na terenie miasta.

Wydarzeń, rocznic i sukcesów było oczywiście dużo więcej. Przypomnieliśmy tylko wybrane z nich zachęcamy więc do dalszej lektury Biuletynu Politechniki Warszawskiej. Jaki będzie rok 2019? Wszystko przed nami!

Opracowano: Biuletyn PW