Współpraca naukowo-badawcza Wydziału MEiL PW z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia

23 sierpnia 2018 r. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej podpisał umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia o współpracy naukowo-badawczej na rzecz obronności. 

Współpraca Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia ma przyczynić się do wzrostu liczby wspólnie opracowanych rozwiązań technicznych stosowanych w technice wojskowej. To również szansa na stworzenie warunków współpracy dla budowania i wzmacniania kompetencji studentów i pracowników Wydziału MEiL oraz pracowników WITU, specjalizujących się w technice wojskowej. 

Źródło: BPI PW
Zdjęcie: MEiL PW