Współpraca Uczelnianego Centrum Bezpieczeństwa i Obronności PW z Center for Security Science & Technology GIST

W dniu 24 lipca br. w Gmachu Głównym PW odbyło się seminarium poświęcone współpracy naukowej w zakresie bezpieczeństwa i obronności pomiędzy Politechniką Warszawską i Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) w Korei Południowej.

Delegację z Center for Security Science & Technology GIST (CSST-GIST) przyjął prof. Robert Głębocki - dyrektor Uczelnianego Centrum Bezpieczeństwa i Obronności PW (UCBOiB). Było to już drugie spotkanie z tym partnerem - inicjatorem i gospodarzem poprzedniego, koordynowanego na poziomie rządowym, był prof. Krzysztof Kulpa z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI), dyrektor naukowy UCBOiB.

Osią międzynarodowego seminarium poświęconego badaniom w zakresie bezpieczeństwa i obronności były projekty realizowane dla przemysłu obronnego przez Politechnikę Warszawską, głównie na wydziałach Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, Elektroniki i Technik Informacyjnych, Inżynierii Produkcji i Mechatroniki. Strona koreańska zaprezentowała przegląd badań realizowanych w GIST, ze szczególnym naciskiem na tematykę prowadzoną w centrum badawczym CSST-GIST.

Sygnatariusze Memorandum of Understanding/fot. BPW

Koreańską uczelnię - Gwangju Institute of Science and Technology - reprezentowali: prof. Kee Hoon Lee, wicedyrektor GIST Center for Security Science & Technology; prof. Kiseon Kim, dyrektor Electronic Warfare Research Center (EWRC); prof. Kangwook Kim, dyrektor GIST Space & Defense Initiatives Group oraz prof. Byeong Ha Lee, dyrektor GIST Center for Security Science & Technology (CSST).

Po wysłuchaniu prezentacji naukowców z Politechniki Warszawskiej i dyskusji na temat obszarów badawczych i współpracy edukacyjnej podpisano Memorandum of Understanding, określające zakres planowanej współpracy pomiędzy uczelniami w obszarze zagadnień bezpieczeństwa i obronności. Następnie goście zostali zaproszeni na Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, aby wspólnie z gospodarzami obejrzeć nowoczesne laboratoria badawcze powiązane z tematyką spotkania.

Stoją od lewej: prof. Kee Hoon Lee, prof. Kangwook Kim, prof. Robert Głębocki, prof. Kiseon Kim, prof. Byeong Ha Lee/fot. BPW

Główne badania z zakresu bezpieczeństwa i obronności na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, są wspierane środkami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z konkursu Bezpieczeństwo i Obronność BiO7, rozpoczętego w 2016 roku. Na obecnym spotkaniu przedstawiono m.in. możliwości wykorzystania Integratora Sygnałów Wizyjnych - systemu integracji funkcjonalnej wielu strumieni informacji wizyjnej (systemów monitoringu wideo oraz innych źródeł sygnałów o różnym kodowaniu) do jednej scentralizowanej platformy wideo i implementacji skojarzonych usług technologii IP (projekt koordynowany przez dr. hab. inż. Krzysztofa Poźniaka). Omówiono też zagadnienia związane z platformą prognozowania rozwoju przestępczości i optymalizacji wykorzystania sił i środków Policji do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości PROKRYM (projekt koordynowany przez dr. inż. Zbigniewa Wawrzyniaka).

Nakreślono główne założenia projektu Wirtualnego systemu doskonalenia taktyki działań interwencyjnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i treningu Strzeleckiego VIRTPOL, w którym szkolenie i ćwiczenia odbywają się w czasie rzeczywistym a system zarządzania umożliwia dynamiczne modyfikowanie środowiska poprzez prowadzącego szkolenie oraz pozwala na gromadzenie danych z przeprowadzonych ćwiczeń w celu ich analizy na etapie oceny (projekt koordynowany przez dr. hab. inż. Jerzego Weremczuka).

Uczestnicy spotkania w Politechnice Warszawskiej w dn. 24 lipca br./fot. BPW

Następnego dnia, 25 lipca br., koreańscy naukowcy zwiedzali laboratoria badawcze w Instytucie Mikro i Optoelektroniki WEiTI z prof. Ryszardem Piramidowiczem oraz laboratoria Zakładu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa z prof. Januszem Nawrockim.

Powiązane materiały na stronach naszego Partnera:

https://college.gist.ac.kr/main/Sub040201/856394
http://m.unn.net/news/articleView.html?idxno=177577
http://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&sid1=001&oid=030&aid=0002629626
http://m.dhnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=72611

Źródło: UCBOiB, WEiTI PW