Współpraca Politechniki Warszawskiej z Ministerstwem Finansów

Minister Finansów prof. Teresa Czerwińska i Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba podpisali 6 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów porozumienie o współpracy przy projektach analitycznych i IT.

Porozumienie zakłada, że zaangażowani we współpracę przy projektach edukacyjnych, naukowych i badawczych będą studenci studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz studiów doktoranckich WEiTI PW. Umowa zakłada również staże i praktyki w Ministerstwie Finansów dla studentów wydziału oraz płatne formy współpracy dla niektórych z nich.

Sygnatariusze porozumienia Minister Finansów prof. Teresa Czerwińska i Dziekan WEiTI PW prof. Krzysztof Zaremba/fot. MF

Bardzo liczę na współpracę ze studentami i kadrą naukową. Zależy nam, żeby pokazać im, że administracja potrafi się zmieniać i jest tu dużo wyzwań do podjęcia, gdzie mogą zdobywać cenne doświadczenie zawodowe” - powiedziała Minister Finansów prof. Teresa Czerwińska podczas uroczystości podpisania porozumienia.

Ministerstwo Finansów to interesujące miejsce do odbycia studenckich praktyk. Na informatyków czekają tu ciekawe i nietypowe wyzwania” - dodał Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW prof. Krzysztof Zaremba.

Porozumienie o współpracy będzie obowiązywać do 31 sierpnia 2020 r.

Zdjęcie: Ministerstwo Finansów