Współczesne kontynuacje dorobku Zygmunta Rytla

Zdjęcie uczestników konferencji

Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW podczas konferencji

29 marca 2023 r. odbyła się w trybie hybrydowym VI Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności”, poświęcona „Współczesnym kontynuacjom dorobku Zygmunta Rytla (1880-1947)”.

Cykl konferencyjny, współorganizowany od 2017 r. przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej, poświęcony jest dorobkowi polskich klasyków nauk o zarządzaniu i jakości. Podejmowane są ich dokonania w kontekście sukcesów i wyzwań, widziane z perspektywy rozwoju dyscypliny naukowej.

Celem tegorocznej konferencji był przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce, w relacji do dorobku naukowego prof. Zygmunta Rytla (1880-1947). Patron tegorocznej konferencji to jeden z prekursorów nauk o zarządzaniu i jakości, współpracownik prof. Karola Adamieckiego, po jego śmierci w 1933 roku – kontynuator jego działalności dydaktycznej w Politechnice Warszawskiej. Prof. Zygmunt Rytel był po II wojnie światowej współorganizatorem Akademii Handlowej, poprzedniczki obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Konferencję otworzyli: prof. dr hab. Marek Lisiński, Przewodniczący Rady Naukowej (Akademia WSB) i prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (Prorektor Akademii WSB) oraz dr hab. inż. Jarosław Domański, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Mówcy nawiązali do idei cyklicznych konferencji, których patronami byli: prof. Karol Adamiecki, prof. Edwin Hauswald, inż. Piotr Drzewiecki, prof. Aleksander Rothert, prof. Stanisław Bieńkowski – podkreślając, że prekursorzy nauk zarządzaniu i jakości byli związani także z naukami inżynieryjno-technicznymi.

W ramach sesji wprowadzającej, moderowanej przez prof. dra hab. Marka Lisińskiego (Akademia WSB) – odniesiono się do dorobku prof. Zygmunta Rytla. Sylwetkę i dokonania patrona konferencji przedstawił dr hab. Alojzy Czech (prof. honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) w ramach wykładu: „Zygmunta Rytla (1880-1947) zarys drogi życiowej i koncepcji organizatorskiej”.

W sesji tej wystąpili także: dr Michał Kozłowski (Uniwersytet Warszawski) z wykładem opracowanym przez dr. hab. Tomasza Ochinowskiego, prof. UW  (Uniwersytet Warszawski) „Rytel dyrektorem u Lilpopa, czyli o różnych odcieniach zarządzania naukowego w Polsce międzywojennej” oraz dr hab. Agnieszka Skala-Gosk, prof. PW (Wydział Zarządzania PW) z wykładem „Współczesne ekosystemy przedsiębiorczości”.

Wystąpienia prelegentów i obrady przebiegały następnie w ramach trzech bloków, zatytułowanych: „Metodologia dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości”; „Organizacja i kierownictwo/ prakseologia”; „Optymalizacja działalności i racjonalizacja”.

Moderatorami obrad w ramach poszczególnych bloków byli: prof. dr hab. Marek Lisiński (Akademia WSB), dr hab. Marek Szarucki, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) i dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW (Wydział Zarządzania PW). Z wykładami w ramach trzech bloków wystąpili prelegenci:

  • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (Prorektor Akademii WSB), prof. dr hab. Roman Niestrój (Akademia WSB), dr hab. Marek Szarucki, prof. UEK (UEK w Krakowie), dr Oskar Kosch (UEK w Krakowie);
  • prof. dr hab. Janusz Czekaj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW (Wydział Zarządzania PW);
  • dr hab. Andrzej Wodecki, prof. PW (Wydział Zarządzania PW), prof. dr hab. inż. Maciej Bałtowski (UMCS w Lublinie), prof. dr hab. Zbigniew Makieła (Akademia WSB).

Konferencja zgromadziła blisko 300 osób – przedstawicieli nauki z różnych ośrodków akademickich kraju, doktorantów i studentów, a także praktyków gospodarczych. W ramach obrad konferencyjnych toczona była merytoryczna dyskusja, świadcząca o aktualności i istotności podejmowanej tematyki z punktu widzenia nauk o zarządzaniu i jakości oraz praktyki gospodarczej. Zgodzono się z konkluzją, że każda współcześnie rozwijana koncepcja naukowego zarządzania ma swoje korzenie w dorobku pionierów tej dyscypliny.

Zamykający konferencję prof. dr hab. Marek Lisiński (Akademia WSB) i dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW (WZ PW) podkreślili, iż podczas konferencji udało się połączyć współczesne problemy nauk o zarządzaniu i jakości z dorobkiem przeszłości. Stanowi to wartość dodaną do dorobku poprzednich pięciu edycji konferencji realizowanych w ramach cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności”. Wkład naukowy prekursorów zasługuje na upowszechnienie, mogąc stanowić istotny punkt odniesienia przy realizacji poszukiwań naukowych. Mówcy wyrazili nadzieję, że cykl konferencyjny będzie kontynuowany.