Wizyty przedstawicieli uczelni oraz instytucji edukacyjnych z Chin w PW

28 i 29 maja 2019 r. PW odwiedzili przedstawiciele kilku uczelni oraz instytucji edukacyjnych z Chin. Delegacje przyjął prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej.

28 maja 2019 r. Politechnikę Warszawską odwiedzili przedstawiciele z Weihai Institutions. Podczas spotkania Uczelnię reprezentowali: prof. Krzysztof Lewenstein - Prorektor ds. Studiów PW, Marta Szajnowska-Ksit - p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej PW oraz dr inż. Jikun Wang z Wydziału Mechatroniki PW. Rozmawiano o możliwych obszarach i formach współpracy.

Wspomniana reprezentacja Politechniki Warszawskiej przyjęła również przedstawicieli kilku uczelni oraz instytucji edukacyjnych z Chin, którzy złożyli wizytę 29 maja 2019 r. Wśród delegatów znaleźli się przedstawiciele Jiangsu Normal University, University of International Business and Economics, Shanghai International Studies University, China Education Online oraz Cernet Education Technology. Była to pierwsza wizyta przedstawicieli tych instytucji w PW.

Głównym celem spotkania była prezentacja uczelni, nawiązanie kontaktów oraz dyskusja nad możliwymi formami współpracy pomiędzy uczelniami. Partnerzy z Chin oferują stypendia i zapraszają pracowników naukowych PW do udziału w szkołach letnich, wyjazdów do Chin w celu prowadzenia zajęć na uczelniach, krótkich kursów wakacyjnych. Jedna z odwiedzających instytucji, China Education Online, zajmuje się rozwojem kadr oraz młodych talentów. Posiada narzędzia wspomagające studentów oraz pracowników naukowych, również zagranicznych. Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW. 

Źródło: Centrum Współpracy Międzynarodowej PW
Zdjęcia: Biuletyn PW