Wizyta przedstawicieli North China University of Technology w PW

W dniu 17 października 2018 roku Politechnikę Warszawską odwiedzili przedstawiciele North China University of Technology z Pekinu. Była to już druga wizyta tej uczelni w PW. Poprzednio przedstawiciele NCUT odwiedzili również Wydział Architektury PW.

W dniu 17 października 2018 roku Politechnikę Warszawską odwiedzili przedstawiciele North China University of Technology z Pekinu w następującym składzie: prof. Zheng Wentang, Secretary of CPC Committee, prof. Liu Yongxiang, Director of Financial Affairs Office, prof. Zhang Mengmeng, Director of Transformation Center of Science and Technology Achievements, Wei Jinqiang, Associate Director of Academic Affairs Office oraz Zhang Yongjun, Assistant Professor of International School. Delegację przyjął Prorektor ds. Studiów, prof. Krzysztof Lewenstein, Marta Szajnowska-Ksit, p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Patrycja Kluź z CWM.

Marta Szajnowska-Ksit przedstawiła historię i strukturę Politechniki Warszawskiej. O współpracy z uczelniami z Chin, działaniach PW na rynku chińskim, staraniach o utworzenie Instytutu Konfucjusza w PW oraz chęci zdobywania coraz większej liczby studentów z Chin mówił prof. Krzysztof Lewenstein. Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej wspomniał również o swojej zeszłorocznej wizycie w North China University of Technology.

Przedstawiciele North China University of Technology po raz drugi odwiedzili Politechnikę Warszawską/fot. Biuletyn PW

North China University of Technology i Politechnika Warszawska podpisały umowę dot. wymiany studentów w 2016 roku i od tego czasu aktywnie współpracują w danym zakresie.  NCUT oferuje stypendia dla studentów i pracowników dydaktycznych PW, do tej pory z oferty skorzystał pracownik Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studenci Wydziału Architektury PW. Do PW corocznie przyjeżdża kilku studentów na kierunki anglojęzyczne prowadzone przez Wydziały Elektroniki i Technik Informacyjnych, Elektrycznego, Inżynierii Lądowej oraz Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

NCUT kieruje oferty stypendialne dla studentów i pracowników PW. Stypendia oferowane są przez rząd Chiński: China Scholarship Council, Departament Edukacji miasta Pekin oraz inne, rządowe inicjatywy np. Belt and Road Scholarship Program. Stypendia pokrywają przelot do Chin oraz koszty pobytu, w zależności od programu. Oferty ogłaszane są na stronach Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

Źródło: CWM